built

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

built

 1. Sự xây dựng.
 2. Kiểu kiến trúc.
 3. Khổ người tầm vóc.
  man of strong build — người có tầm vóc khoẻ
  to be of the same build — cùng tầm vóc

Động từ[sửa]

built (bất qui tắc) built

 1. Xây, xây dựng, xây cất; dựng nên, lập nên, làm nên.
  to build a railway — xây dựng đường xe lửa
  to build a new society — xây dựng một xã hội mới
  birds build nests — chim làm tổ

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]