Bước tới nội dung

canvass

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

canvass

  1. Cuộc bàn cãi, cuộc thảo luận.
  2. Cuộc vận động bầu cử, cuộc vận động bỏ phiếu.

Động từ[sửa]

canvass

  1. Bàn cãi, tranh cãi, thảo luận tỉ mỉ; nghiên cứu tỉ mỉ (một vấn đề).
  2. Vận động bầu cử; vận động bỏ phiếu (cho ai).
  3. Đi chào hàng.
  4. Cố giành được gì.
    They're canvassing support among shareholders. - Họ đang cố giành được sự ủng hộ của các cổ đông.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]