depend

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /dɪ.ˈpɛnd/
Hoa Kỳ

Nội động từ[sửa]

depend nội động từ /dɪ.ˈpɛnd/

 1. (+ on, upon) Phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc.
  an agriculture that doesn't depend on weather — một nền công nghiệp không phụ thuộc vào thời tiết
  that depends upon him — cái đó còn tuỳ thuộc ở anh ta
  that depends — cái đó còn tuỳ
 2. (+ on, upon) Dựa vào, ỷ vào, trông mong vào.
  to depend on one's children — dựa vào con cái
  to depend upon one's own efforts — trông vào sự cố gắng của bản thân mình
 3. (+ upon) Tin vào.
  he is not to be depended upon — hắn là một người không thể tin được
  to depend upon it — cứ tin là như thế
 4. (Pháp lý) Treo, chưa giải quyết, chưa xử (án... ).
 5. (Từ cổ,nghĩa cổ) (+ from) treo lủng lẳng.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]