extrême

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɛk.stʁɛm/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực extrême
/ɛk.stʁɛm/
extrêmes
/ɛk.stʁɛm/
Giống cái extrême
/ɛk.stʁɛm/
extrêmes
/ɛk.stʁɛm/

extrême /ɛk.stʁɛm/

 1. đầu mút, cuối cùng.
  Extrême limite — giới hạn cuối cùng
 2. Cực, cực kỳ, cực đoan.
  Extrême gauche — cực tả
  Moyens extrêmes — thủ đoạn cực đoan
 3. Quá, quá mức.
  Chaleur extrême — nóng quá mức
 4. Quá khích.
  Être extrême en tout — quá khích về mọi mặt
 5. Trái ngược.
  Entre les choses les plus extrêmes — giữa những sự vật trái ngược nhau nhất

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
extrême
/ɛk.stʁɛm/
extrêmes
/ɛk.stʁɛm/

extrême /ɛk.stʁɛm/

 1. Mức cuối cùng, cực điểm, cực độ.
  Pousser les choses à l’extrême — đẩy sự việc đến cực điểm
 2. Thái cực.
  Passer d’un extrême à l’autre — chuyển từ thái cực này sang thái cực khác
 3. Số hạng cuối.
  À l'extrême — đến cực độ.

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]