fake

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

fake /ˈfeɪk/

  1. (Hàng hải) Vòng dây cáp.

Ngoại động từ[sửa]

fake 'động từ /ˈfeɪk/

  1. (Hàng hải) Cuộn (dây cáp).

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

fake /ˈfeɪk/

  1. Vật làm giả, đồ giả mạo; đồ cổ giả mạo.
  2. Báo cáo bịa.
  3. (Định ngữ) Giả, giả mạo.

Ngoại động từ[sửa]

fake ngoại động từ /ˈfeɪk/

  1. Làm giống như thật.
  2. Làm giả, giả mạo.
  3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Ứng khẩu (một đoạn nhạc ja).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)