grow

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɡroʊ/
Hoa Kỳ

Nội động từ[sửa]

grow nội động từ grew; grown /ˈɡroʊ/

 1. Mọc, mọc lên (cây cối); mọc mầm, đâm chồi nẩy nở.
  rice plants grow well — lúa mọc tốt
  to be grown over with grass — cỏ mọc đầy lên
 2. Lớn, lớn lên (người).
  to grow into a beautiful girl — lớn lên trở thành một cô gái đẹp
  to find someone much grown — thấy ai chóng lớn quá
 3. Phát triển, tăng lên, lớn thêm.
  our national economy is growing — nền kinh tế quốc dân của ta đang phát triển
  the crowd grows — đám đông tăng lên
 4. Dần dần trở thành, dần dần trở nên.
  it's growing dark — trời tối dần
  to grow better — khá hơn lên
  to grow worse — xấu đi
  to grow old — già đi
  to grow smaller — bé đi
  to grow angry — nổi giận
  to grow sleepy — buồn ngủ
  to grow weary of — chán ngấy (cái gì)
  he grows to like painting — hắn đâm ra thích vẽ

Ngoại động từ[sửa]

grow ngoại động từ /ˈɡroʊ/

 1. Trồng (cây, hoa).
 2. Để (râu, tóc... ) mọc dài.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]