heap

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

heap /ˈhip/

 1. Đống.
  a heap of sand — một đống cát
 2. (Thông tục) Rất nhiều.
  there is heaps more to say on this question — còn có thể nói rất nhiều về vấn đề này
  heaps of times — rất nhiều lần
  heaps of people — rất nhiều người
 3. (Số nhiều dùng như phó từ) Nhiều, lắm.
  he is heaps better — nó khá (đỡ) nhiều rồi

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

heap ngoại động từ /ˈhip/

 1. (Thường + up) xếp thành đống, chất đống.
  to heap up stones — xếp đá lại thành đống, chất đống
  to heap up riches — tích luỹ của cải
 2. Để đầy, chất đầy; cho nhiều.
  to heap a card with goods — chất đầy hàng lên xe bò
  to heap insults upon someone — chửi ai như tát nước vào mặt
  to heap someone with favours — ban cho ai nhiều đặc ân

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]