hip

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hip /ˈhɪp/

  1. (Giải phẫu) Hông.
  2. (Kiến trúc) Mép bờ (mái nhà).

Tính từ[sửa]

hip /ˈhɪp/

  1. Theo mốt

Thán từ[sửa]

hip /ˈhɪp/

  1. Hoan hô!

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]


Tham khảo[sửa]