hunt

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hunt /ˈhənt/

 1. Cuộc đi săn; sự đi săn.
 2. Cuộc lùng sục, cuộc tìm kiếm.
  to find somebody after a long hunt — tìm thấy ai sau khi đã đi tìm một thời gian dài
  to have a hunt for a job — đi tìm việc làm
 3. Đoàn người đi săn.
 4. Khu vực săn bắn.

Nội động từ[sửa]

hunt nội động từ /ˈhənt/

 1. Săn bắn.
 2. (+ after, gor) Lùng, tìm kiếm.
  to hunt for old furniture — lùng mua đồ gỗ cũ
  to hunt for someone — tìm kiếm ai

Ngoại động từ[sửa]

hunt ngoại động từ /ˈhənt/

 1. Săn, săn đuổi.
  to hunt big gam — săn thú lớn
 2. Lùng sục để săn đuổi, lùng sục để tìm kiếm.
  to hunt the whole district for game — lùng sục khắp vùng để săn thú
 3. Dùng (ngựa, chó săn) để đi săn.
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Bắn (thú săn).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)