inn

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

inn /ˈɪn/

  1. Quán trọ, khách sạn nhỏ (ở nông thôn, thị trấn).
  2. (Inn) Nhà nội trú (của học sinh đại học).

Ngoại động từ[sửa]

inn ngoại động từ /ˈɪn/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Cho ở trọ.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

inn nội động từ /ˈɪn/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Ở trọ.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)