malheureux

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Pháp[edit]

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

Singular Plural
Masculine malheureux
/ma.lœ.ʁø/
malheureux
/ma.lœ.ʁø/
Feminine malheureuse
/ma.lœ.ʁøz/
malheureuses
/ma.lœ.ʁøz/

malheureux /ma.lœ.ʁø/

 1. Khốn khổ.
  Un enfant malheureux — đứa trẻ khốn khổ
 2. Không may, bất hạnh, rủi ro.
  Candidat malheureux — thí sinh không may
 3. Đáng thương.
  Malheureuse mère — người mẹ đáng thương
 4. Đáng tiếc.
  C’est malheureux qu’il ait agi ainsi — đáng tiếc là nó đã hành động như thế
 5. Không hay, dữ.
  Nouvelle malheureuse — tin dữ
 6. Khốn nạn; chẳng ra gì.
  Ce malheureux fripon — tên bợm khốn nạn ấy
  Malheureux coin de terre — xó đất chẳng ra gì
 7. Tồi.
  Mémoire malheureuse — trí nhớ tồi
 8. Không phải lẽ, dại dột.
  avoir la main malheureuse — không mát tay, đen đủi (đánh bạc, đánh số..)+ hậu đậu, lóng ngóng
  être malheureux comme les pierres — khổ quá sức
  mari malheureux — chồng bị lừa, chồng bị cắm sừng

Antonyms[edit]

Noun[edit]

Số ít Số nhiều
Giống đực malheureux
/ma.lœ.ʁø/
malheureux
/ma.lœ.ʁø/
Giống cái malheureuse
/ma.lœ.ʁøz/
malheureuses
/ma.lœ.ʁøz/

malheureux /ma.lœ.ʁø/

 1. Người khốn khổ.
  Secourir les malheureux — cứu giúp những người khốn khổ
 2. Đứa khốn nạn.
  Le malheureux m’a trompé — đứa khốn nạn ấy đã lừa tôi

References[edit]