mature

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

mature

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /mə.ˈtʊr/

Tính từ[sửa]

mature /mə.ˈtʊr/

 1. Chín, thành thực, trưởng thành.
  mature years — tuổi trưởng thành, tuổi thành niên
 2. Cẩn thận, chín chắn, kỹ càng.
  after mature deliberation — sau khi đã suy xét kỹ càng; sau khi đã đắn đo suy nghĩ
  the plan is not mature yet — kế hoạch chưa chín chắn
 3. (Thương nghiệp) Đến kỳ hạn phải thanh toán; mân kỳ (hoá đơn).

Ngoại động từ[sửa]

mature ngoại động từ /mə.ˈtʊr/

 1. Làm cho chín, làm cho chín chắn, làm cho hoàn thiện (kế hoạch... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

mature nội động từ /mə.ˈtʊr/

 1. Chín trở nên chín chắn, trưởng thành, hoàn thiện.
 2. Mân hạn, mân kỳ, đến kỳ hạn phải thanh toán (hoá đơn).
  when does this bill mature? — đến khi nào cái hoá đơn này phải thanh toán?

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]