pep

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

pep /ˈpɛp/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) tinh thần hăng hái, tinh thần dũng cảm, dũng khí.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

pep ngoại động từ /ˈpɛp/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) làm cho hăng hái, cổ vũ, động viên.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)