pitchfork

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈpɪtʃ.ˌfɔrk/

Danh từ[sửa]

pitchfork /ˈpɪtʃ.ˌfɔrk/

  1. Cái chĩa (để hất rơm, cỏ khô... ).
  2. (Âm nhạc) Thanh mẫu, âm thoa.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

pitchfork ngoại động từ /ˈpɪtʃ.ˌfɔrk/

  1. Hất (rơm, cỏ khô... ) bằng chĩa.
  2. (Nghĩa bóng) ((thường) + into) đẩy, tống (ai vào một chức vị nào).
    to be pitchforked into an office — bị đẩy vào một chức vị

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)