prostrate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈprɑː.ˌstreɪt/

Tính từ[sửa]

prostrate /ˈprɑː.ˌstreɪt/

 1. Nằm úp sấp, nằm sóng soài.
 2. Nằm phủ phục.
 3. (Thực vật học) .
 4. Bị đánh gục, bị lật nhào.
 5. Mệt lử, kiệt [[sức[prɔs'treit]]].

Ngoại động từ[sửa]

prostrate ngoại động từ /ˈprɑː.ˌstreɪt/

 1. Đặt (ai... ) nằm úp sấp, đặt (ai... ) nằm sóng soài.
  to prostrate oneself — phủ phục
  to prostrate oneself before someone — phủ phục trước ai
 2. (Nghĩa bóng) Đánh gục, lật đổ, lật nhào, bắt hàng phục.
 3. Làm mệt lử, làm kiệt sức.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]