Bước tới nội dung

review

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

review

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈvjuː/

Danh từ[sửa]

review /rɪ.ˈvjuː/

 1. (Pháp lý) Sự xem lại, sự xét lại (một bản án).
  court of review — toà phá án
 2. (Quân sự) Cuộc duyệt binh, cuộc thao diễn.
  in review order — mặc trang phục duyệt binh
 3. Sự xem xét lại, sự duyệt binh lại; sự hồi tưởng (những việc đã qua).
  to pass one's life in review — nghĩ đến từng việc đã qua trong đời mình
 4. Sự phê bình, bài phê bình (một cuốn sách... ).
  to write reviews for a magazine — viết bài phê bình cho một tạp chí
 5. Tạp chí.

Ngoại động từ[sửa]

review ngoại động từ /rɪ.ˈvjuː/

 1. (Pháp lý) Xem lại, xét lại (một bản án).
 2. (Quân sự) Duyệt (binh).
 3. Xem xét lại, duyệt binh lại; hồi tưởng (những việc đã qua).
  to review the past — hồi tưởng quá khứ
 4. Phê bình (một cuốn sách... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

review nội động từ /rɪ.ˈvjuː/

 1. Viết bài phê bình (văn học).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]