revolt

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈvoʊlt/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

revolt /rɪ.ˈvoʊlt/

 1. Cuộc nổi dậy, cuộc khởi nghĩa, cuộc nổi loạn.
  to rise in revolt against... — nổi lên chống lại...
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Sự ghê tởm.

Nội động từ[sửa]

revolt nội động từ /rɪ.ˈvoʊlt/

 1. Nổi dậy chống lại, khởi nghĩa, nổi loạn, làm loạn.
  people revolted against their wicked rulers — nhân dân nổi lên chống lại bọn cầm quyền độc ác
 2. Ghê tởm.
  his conscience revolts at the crime — tội ác đó làm cho lương tâm anh ta ghê tởm

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

revolt ngoại động từ /rɪ.ˈvoʊlt/

 1. Làm ghê tởm, làm chán ghét.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]