seconde

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Dạng bình thường
Số ít seconde
Số nhiều secondes
Dạng giảm nhẹ
Số ít secondje
Số nhiều secondjes

Danh từ[sửa]

seconde gc (số nhiều secondes, giảm nhẹ secondje gt)

 1. giây: đơn vị cơ bản đo thời gian, tức là một phần 60 của một phút: Không một giây, một phút nào tôi quên cái ơn to lớn ấy
 2. (toán) giây góc: đơn vị đo góc, bằng một phần 60 của phút góc
 3. một phút: một khoảng thời gian không lâu

Đồng nghĩa[sửa]

2. boogseconde
3. ogenblik, moment

Từ liên hệ[sửa]

 1. minuut, uur, dag, tijd
 2. minuut, graad, hoek

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

seconde

 1. Thế đỡ, thế tránh (trong đấu gươm).

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

seconde gc (số nhiều: secondes)

 1. giây: đơn vị cơ bản đo thời gian, tức là một phần 60 của một phút: Không một giây, một phút nào tôi quên cái ơn to lớn ấy
 2. (toán) giây góc: đơn vị đo góc, bằng một phần 60 của phút góc
 3. một phút: một khoảng thời gian không lâu

Đồng nghĩa[sửa]

2. seconde d'arc
3. moment

Từ liên hệ[sửa]

 1. minute, heure, jour, temps
 2. minute, degré, angle