slight

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈslɑɪt/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

slight /ˈslɑɪt/

 1. Mỏng mảnh, thon, gầy, mảnh khảnh, yếu ớt.
  a slight framework — một cái khung yếu ớt
 2. Nhẹ, qua loa, sơ sài; không đáng kể, mong manh.
  to have a slight cold — bị cảm nhẹ
  to make a slight inquiry into something — điều tra sơ qua một việc gì
  there is not the slightest excuse for it — không có đến một lý do rất mong manh để bào chữa việc đó
  a conclusion based on very slight observation — một kết luận dựa trên một sự nhận xét rất qua loa
  to take offence at the slightest thing — mếch lòng về chuyện không đáng kể, hơi một tí thì mếch lòng

Danh từ[sửa]

slight /ˈslɑɪt/

 1. Sự coi thường, sự coi nhẹ, sự xem khinh.
  to put a slight upon a branch of study — coi nhẹ một ngành học

Ngoại động từ[sửa]

slight ngoại động từ /ˈslɑɪt/

 1. Coi thường, coi nhẹ, xem khinh.
  to slight one's work — coi nhẹ công việc

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]