sold

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

sold

 1. (Thực vật học) Sự làm thất vọng.
  what a sell! — thật là thất vọng!, thật là chán quá!
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Vố chơi khăm; sự đánh lừa.

Động từ[sửa]

sold sold

 1. Bán (hàng hoá); chuyên bán.
  goods that sell well — hàng hoá bán chạy
  to sell like wildfire; to sell like hot cakes — bán chạy như tôm tươi
  to sell second books — chuyên bán sách cũ
 2. Phản bội, bán, bán rẻ (nước, lương tâm).
  to sell one's honour — bán rẻ danh dự
  to sell one's country — bán nước
 3. (Từ lóng) Làm cho thất vọng.
  sold again! — thật là chán quá!
 4. Quảng cáo cho, rao hàng cho, cho (ai) biết giá trị của cái gì; làm cho (ai) thích muốn cái gì.
  to sell a new drug — quảng cáo cho một thứ thuốc mới
  to sell the public on a new drug — làm cho công chúng biết giá trị của một thứ thuốc mới
  to be sold on something — thích thú cái gì
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) đánh lừa, lừa.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)