translate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /trænts.ˈleɪt/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

translate (ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn translates, phân từ hiện tại translating, quá khứ đơn và phân từ quá khứ translated)

 1. Dịch, phiên dịch.
  to translate an English book into Vietnamese — dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
 2. Chuyển sang, biến thành.
  to translate emotion into action — biến tình cảm thành hành động
  to translate dream into reality — biến ước mơ thành hiện thực
  to translate opetry into music — chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
  to translate Lenin's teachings into reality — thực hiện lời dạy của Lê-nin
 3. Giải thích, coi là.
  kindly translate — xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
  do not translate my hesitation as ill-will — xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
 4. Thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác.
 5. Truyền lại, truyền đạt lại (bức điện).
 6. (Toán học) ; (kỹ thuật) cho tịnh tiến.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]