unfit

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

unfit /.ˈfɪt/

  1. Không dùng được; làm cho không thích hợp; không đủ năng lực, thiếu khả năng, thiếu tư cách.
    road unfit for motor traffic — đường không dùng cho ô tô chạy được
    to be unfit for a doctor — không đủ năng lực (tư cách) làm bác sĩ
  2. (Y học) ; (quân sự) không đủ sức khoẻ.

Nội động từ[sửa]

unfit nội động từ /.ˈfɪt/

  1. Làm cho không dùng được; làm cho không thích hợp; làm cho không đủ năng lực, làm cho không đủ tư cách.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]