vault

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

vault

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

vault /ˈvɔlt/

 1. (Thể dục, thể thao) Cái nhảy qua (hàng rào, ngựa gỗ... ).

Nội động từ[sửa]

vault nội động từ /ˈvɔlt/

 1. Nhảy qua, nhảy tót lên; nhảy sào.
  to vault over a gate — nhảy qua cổng
  to vault into the saddle — nhảy tót lên yên

Ngoại động từ[sửa]

vault ngoại động từ /ˈvɔlt/

 1. Nhảy qua.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

vault /ˈvɔlt/

 1. Vòm, mái vòm, khung vòm.
  the vault of the church — mái vòm của nhà thờ
  the vault of heaven — vòm trời
 2. Hầm (để cất trữ rượu... ).
 3. Hầm mộ.
  family vault — hầm mộ gia đình

Ngoại động từ[sửa]

vault ngoại động từ /ˈvɔlt/

 1. Xây thành vòm, xây cuốn.
  to vault a passage — xây khung vòm một lối đi
  a vaulted roof — mái vòm
 2. Che phủ bằng vòm.
  vaulted with fire — bị lửa phủ kín

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

vault nội động từ /ˈvɔlt/

 1. Cuốn thành vòm.

Tham khảo[sửa]