wander

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈwɑːn.dɜː/
Hoa Kỳ

Nội động từ[sửa]

wander nội động từ /ˈwɑːn.dɜː/

 1. Đi thơ thẩn, đi lang thang.
  to wander about the streets — đi lang thang ngoài phố
 2. Đi lạc đường, lầm đường, chệch đường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to wander from the right path — đi lầm đường
  to wander from the subject — đi ra ngoài đề, lạc đề
 3. Quanh co, uốn khúc (con sông... ).
  the river wanders about the large plain — con sông uốn khúc quanh co trong cánh đồng lớn
 4. Nói huyên thiên; nghĩ lan man; lơ đễnh.
  to wander in one's talk — nói huyên thiên không đâu vào đâu
  his mind wanders at times — lắm lúc tâm trí hắn ta để đâu ấy
 5. Mê sảng.

Ngoại động từ[sửa]

wander ngoại động từ /ˈwɑːn.dɜː/

 1. Đi lang thang khắp.
  to wander the world — đi lang thang khắp thế giới

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]