wave

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

wave /ˈweɪv/

 1. Sóng, làn sóng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  the waves — (thơ ca) biển cả
  long waves — (rađiô) làn sóng dài
  wave motion — chuyển động sóng
  permanent wave — tóc làn sóng giữ lâu không mất quăn
  a wave of revolution — làn sóng cách mạng
 2. Đợt.
  in waves — từng đợt, lớp lớp
  to attack in waves — tấn công từng đợt
 3. Sự vẫy tay ra hiệu; cái vẫy tay.

Nội động từ[sửa]

wave nội động từ /ˈweɪv/

 1. Gợn sóng, quăn thành làn sóng.
  the field of corn is waving in the breeze — cánh đồng lúa gợn sóng dưới làn gió nhẹ
  hair waves naturally — tóc quăn tự nhiên
 2. Phấp phới, phấp phới bay.
  the red flag waved in the wind — lá cờ đỏ phấp phới bay trước gió
 3. Vẫy tay ra hiệu.
  to wave to someone — vẫy tay ra hiệu cho ai

Ngoại động từ[sửa]

wave ngoại động từ /ˈweɪv/

 1. Phất, vung.
  to wave a banner — phất cờ
  to wave a sword — vung gươm (đi đầu để động viên...)
 2. Uốn (tóc) thành làn sóng.
  to have one's hair waved — đem uốn tóc thành làn sóng
 3. Vẫy tay ra hiệu.
  to wave someone aside — vẫy tay ra hiệu cho ai đứng ra một bên

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]