worship

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈwɜː.ʃɪp/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

worship /ˈwɜː.ʃɪp/

 1. (Tôn giáo) Sự thờ cúng, sự cúng bái.
  freedom of worship — sự tự do thờ cúng
  a worship place of worship — nơi thờ cúng, nhà thờ, đền thờ
 2. Sự tôn kính, sự suy tôn, sự tôn sùng.
  to win worship — được tôn kính, được tôn sùng

Thành ngữ[sửa]

 • your (his) Worship: Ngài.

Ngoại động từ[sửa]

worship ngoại động từ /ˈwɜː.ʃɪp/

 1. Thờ, thờ phụng, cúng bái.
 2. Tôn kính, suy tôn, tôn sùng.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

worship nội động từ /ˈwɜː.ʃɪp/

 1. Đi lễ.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]