zone

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

zone /ˈzoʊn/

 1. (Địa lý,địa chất) Đới.
  the torrid zone — đới nóng, nhiệt đới
  the temperate zone — đới ôn hoà, ôn đới
  the frigid zone — đới lạnh, hàn đới
 2. Khu vực, miền; vùng.
  within the zone of submarine activity — trong khu vực hoạt động của tàu ngầm
  the zone of influence — khu vực ảnh hưởng
  the zone of operations — khu vực tác chiến
 3. (Từ cổ,nghĩa cổ) , (thơ ca) dây nịt, dây dưng.

Ngoại động từ[sửa]

zone ngoại động từ /ˈzoʊn/

 1. Chia thành đới, chia thành khu vực, quy vùng.
  to zone a district for industry — quy vùng một khu để xây dựng công nghiệp

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
zone
/zɔn/
zones
/zɔn/

zone gc /zɔn/

 1. (Địa chất, địa lý; toán học) Đới.
  Zones climatiques — đới khí hậu
 2. Khu, miền, vùng.
  Zone littorale — vùng duyên hải
  Zone libre — vùng tự do
  Zone de libre échange — khu mậu dịch tự do
  Zone interdite — khu cấm
  Zone de données — trường dữ liệu
  Zone d’ablation — vùng cắt bỏ (phẫu thuật)
  Zone de combustion — miền đốt (lò, động cơ)
  Zone abyssale — vùng biển thẳm
  Zone de déferlement — miền sóng vỗ
  Zone d’action — vùng tác chiến (quân sự)
  Zone d’ascendance/zone de descendance — vùng dòng lên/vùng dòng xuống (khí tượng)
  Zone de défense aérienne — vùng phòng không (quân sự)
  Zone d’accumulation de gouttes — vùng tích giọt (buồng đốt)
  Zone d’admission — vùng nạp hơi nước (trong tuabin)
  Zone atomisée — vùng nhiễm xạ nguyên tử
  Zone perturbée — miền nhiễu
  Zone fondue/zone de fusion — miền nóng chảy
  Zone d’oxydation — miền oxy hoá
  Zone diffuse — vùng khuếch tán
  Zone de brouillage — miền nhiễu (vô tuyến điện)
  Zone ébranlée — vùng bị rung, vùng chấn động
  Zone fissile — miền phân hạch
  Zone de fracture/zone de rupture — vùng đứt gãy
  Zone de fragilisation — miền (hoá) giòn
  Zone d’éboulement/zone effondrée — miền sụt lở
  Zone contaminée — vùng ô nhiễm
  Zone vierge — miền chưa khai thác
  Zone verte — vùng trồng cây, vành đai cây xanh
  Zone arctique — miền bắc cực
  Zone antarctique — miền nam cực
  Zone subtropicale — miền á nhiệt đới
  Zone tempérée — miền ôn đới
  Zone glaciale — miền băng giá, miền hàn đới
  Zone tropicale — miền nhiệt đới
  Zone tampon — vùng đệm
  Zone houillère — vùng mỏ than
  Zone minière — vùng mỏ
  Zone minée — vùng có đặt mìn
  Zone de résonance — miền cộng hưởng
  Zone de feu/zone de la flamme — miền đốt, miền lửa
  Zone d’incandescence — miền nóng sáng
  Zone de faible pression/zone de forte pression — vùng áp suất thấp/vùng áp suất cao
  Zone critique — miền tới hạn
  Zone de préchauffage — miền nung nóng sơ bộ
  Zone de manipulation — vùng thao tác
  Zone d’audibilité/zone de visibilité — miền nghe được/miền thấy được
  Zone cristalline — miền kết tinh
  Zone de réaction — miền phản ứng
  Zone de réception — miền nhận
  Zone de réduction — miền khử
  Zone à explorer — miền thăm dò, miền khảo sát
  Zone de tolérance — vùng cho phép, miền dung sai
  Zone de service — vùng sử dụng (vô tuyến điện)
  Zone morte — vùng câm (vô tuyến điện), miền không nhạy (rơle)
  Zone ombrée — miền bóng (vô tuyến điện)
  Zone des tourbillons — miền xoáy lốc
  Zone de plissement — miền uốn nếp (địa chất)
  Zone tectonique — miền kiến tạo (địa chất)
  Zone hétérogène solide — miền rắn dị thể
  Zone de flot/zone de jusant — miền triều lên/vùng triều rút
 3. Vùng ngoại ô nghèo khổ.
  Les taudis de la zone — những nhà ổ chuột ở vùng ngoại ô nghèo khổ
 4. (Nghĩa bóng) Khu vực.
  Zone d’influence — khu vực ảnh hưởng
 5. Hạng.
  Romancier de seconde zone — nhà tiểu thuyết hạng xoàng

Tham khảo[sửa]