Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Phần dưới, bên dưới, mặt dưới.
  2. Mặt dưới, cạnh dưới, phía dưới.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đẩy, đé, để, đẻ, đẽ, đây, đáy, đun

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰j˧˩˧ ɗɛ˧˥ ɗḛ˧˩˧ ɗɛ̰˧˩˧ ɗɛʔɛ˧˥ ɗəj˧˧ ɗaj˧˥ ɗun˧˧ɗəj˧˩˨ ɗɛ̰˩˧ ɗe˧˩˨ ɗɛ˧˩˨ ɗɛ˧˩˨ ɗəj˧˥ ɗa̰j˩˧ ɗuŋ˧˥ɗəj˨˩˦ ɗɛ˧˥ ɗe˨˩˦ ɗɛ˨˩˦ ɗɛ˨˩˦ ɗəj˧˧ ɗaj˧˥ ɗuŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh