after

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

after

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈæf.tɜː/
Hoa Kỳ

Phó từ[sửa]

after /ˈæf.tɜː/

 1. Sau, đằng sau.
  three days after — ba ngày sau
  soon after — ngay sau đó
  to follow after — theo sau

Giới từ[sửa]

after /ˈæf.tɜː/

 1. Sau, sau khi.
  after dinner — sau bữa cơm
 2. Ở đằng sau, phía sau, đứng sau, liền sau.
  Summer comes after Srping — mùa hạ đến liền sau mùa xuân
 3. Theo sau, theo đuổi (diễn tả ý tìm kiếm, sự mong muốn, sự trông nom săn sóc).
  to be after something — đuổi theo cái gì, tìm kiếm cái gì
  to thirst after knowledge — khao khát sự hiểu biết
  to look after somebody — trông nom săn sóc ai
 4. Phỏng theo, theo.
  a pictures after Rubens — một bức tranh theo kiểu Ruben
  after the Russian fashion — theo mốt Nga
 5. Với, do, vì.
  after a cool reception — với một sự tiếp đãi lạnh nhạt
 6. Mặc dù, bất chấp.
  after all the threats — bất chấp tất cả những sự doạ nạt

Thành ngữ[sửa]

Liên từ[sửa]

after /ˈæf.tɜː/

 1. Sau khi.
  I went immediately after I had received the information — sau khi nhận được tin tôi đi ngay

Tính từ[sửa]

after /ˈæf.tɜː/

 1. Sau này, sau đây, tiếp sau.
  in after years — trong những năm sau này; trong tương lai
 2. (Hàng hải) Ở đằng sau, ở phía sau.
  the after part of the ship — phía sau tàu

Tham khảo[sửa]