argue

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]


Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɑːr.ˌɡjuː/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

argue ngoại động từ /ˈɑːr.ˌɡjuː/

 1. Chứng tỏ, chỉ rõ.
  it argues him [to be] an honest man — điều đó chứng tỏ anh ta là một người lương thiện
  it argues honesty in him — điều đó chứng tỏ anh ta lương thiện
 2. Tranh cãi, tranh luận.
  to argue a matter — tranh luận một vấn đề
 3. Cãi lẽ, lấy lẽ để bảo vệ; tìm lẽ để chứng minh.
  to argue that something is possible — lấy lý lẽ để bảo vệ ý kiến rằng một việc gì đó có thể làm được (có thể xảy ra được)
  to argue something away — lấy lý lẽ để bác bỏ cái gì
 4. Thuyết phục.
  to argue something out of his opinion — thuyết phục ai bỏ ý kiến
  to argue someone into believing something — thuyết phục ai tin ở cái gì
 5. Rút ra kết luận.
  what do you argue from it? — anh rút ra được từ điều đó kết luận gì?

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

argue nội động từ /ˈɑːr.ˌɡjuː/

 1. Dùng lẽ (để biện hộ, để chống lại... ).
  to argue for something — dùng lý lẽ để biện hộ cho cái gì
 2. Cãi , cãi lẽ.
  to be always arguing — hay cãi lý, cãi lẽ
  to argue with somebody — cãi lý với ai

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]