chose

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

chose chose; chosen

 1. Chọn, lựa chọn, kén chọn.
  choose for yourself — anh cứ việc chọn, anh cứ chọn lấy
 2. Thách muốn.
  do just as you choose — anh thích gì thì anh cứ làm

Thành ngữ[sửa]

 • cannot choose but:
  1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Không còn cách nào khác hơn là.
   he cannot choose but go — anh ta không còn cách nào khác hơn là đi
   nothing (not much, little) to choose between them — chúng như nhau cả thôi
   to pick and choose — kén cá chọn canh

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
chose
/ʃɔz/
choses
/ʃɔz/

chose gc /ʃɔz/

 1. Cái, vật, sự, việc, sự việc, điều.
 2. Vật sở hữu.
  L’esclave était la chose de son maître dans la société antique — trong xã hội cổ đại, nô lệ là vật sở hữu của chủ
  avoir quelque chose avec quelqu'un — có mắc míu với ai
  chose jugée — phán quyết của tòa án
  dire le mot et la chose — nói trắng ra
  être pour quelque chose dans — có góp phần vào
  être quelque chose à quelqu'un — có bà con (quan hệ bạn bè với ai)
  faire quelque chose — có nghề nghiệp, có việc làm
  faire quelque chose à quelqu'un — làm cho ai phải phiền lòng
  faire quelque chose pour quelqu'un — giúp ai việc gì
  homme (femme) de peu de chose — người chẳng ra gì
  il y a quelque chose — có chuyện gì ám muội, có ám muội gì đây
  la chose parle d’elle-même — công việc tự nó đã rõ
  la chose publique — việc công
  l’auteur des choses — thượng đế
  les choses humaines — sự đời
  prendre quelque chose — ăn (uống) chút gì+ (thân mật) bị đòn
  quelque chose — cái gì, vật gì, điều gì đó
  Y a-t-il quelque chose de nouveau? — có điều gì mới không?

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
chose
/ʃɔz/
choses
/ʃɔz/

chose /ʃɔz/

 1. (Thân mật) Cái ấy, người ấy (khi nói quên tên).
  Une robe de chez chose — cái áo dài ở nhà người ấy

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực chose
/ʃɔz/
choses
/ʃɔz/
Giống cái chose
/ʃɔz/
choses
/ʃɔz/

chose /ʃɔz/

 1. (Thân mật) Chất phác, ngây thơ.
  Être un peu chose — hơi ngây thơ
 2. Sửng sốt.
  Rester tout chose — bị sửng sốt, chưng hửng
 3. Khó ở, mệt mệt (mà khó nói rõ ở đâu, vì sao).
  Se sentir tout chose — thấy mệt mệt

Tham khảo[sửa]