effective

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪ.ˈfɛk.tɪv/
Hoa Kỳ

Từ nguyên[sửa]

Từ effect-ive.

Tính từ[sửa]

effective /ɪ.ˈfɛk.tɪv/

 1. Hữu hiệu, có kết quả.
 2. hiệu lực, có kết quả.
  to become effective — bắt đầu có hiệu lực
 3. tác động, có ảnh hưởng; gây ấn tượng.
 4. Đủ sức khoẻ (để tòng quân...).
 5. thật, thật sự.

Từ dẫn xuất[sửa]

Danh từ[sửa]

effective /ɪ.ˈfɛk.tɪv/

 1. Người đủ sức khoẻ (để tòng quân...).
 2. Lính chiến đấu.
 3. Số quân thực sựhiệu lực.
 4. Tiền kim loại.

Trái nghĩa[sửa]

tiền kim loại

Tham khảo[sửa]