Bước tới nội dung

kind

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Dạng bình thường
Số ít kind
Số nhiều kinderen
Dạng giảm nhẹ
Số ít kindje
Số nhiều kindjes

Danh từ[sửa]

kind gt (số nhiều kinderen, giảm nhẹ kindje gt)

 1. trẻ em: con người trẻ
 2. con: người sinh ra từ cha mẹ

Từ dẫn xuất[sửa]

kinds, kinderachtig

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɑɪnd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

kind /ˈkɑɪnd/

 1. Loài giống.
  the rabbit kind — giống thỏ
 2. Loại, hạng, thứ.
  people of all kinds — người đủ mọi hạng
  something of the kind — không phải cái loại như vậy, không có cái gì như vậy, không phải như vậy
 3. Cái cùng loại, cái đúng như vậy.
  to repay in kind — trả lại cái đúng như vậy
  to relay someone's insolence in kind — lấy thái độ láo xược mà đáp lại thái độ láo xược của ai
 4. Cái đại khái giống như, cái gần giống; cái tàm tạm gọi là.
  to feel a kind of remorse — cảm thấy một cái gì như là hối hận
  coffee of a kind — cái tàm tạm gọi là cà phê
 5. Bản tính.
  top act after one's kind — hành động theo bản tính
 6. Tính chất.
  to differ in degree but not in kind — khác nhau về mức độ chứ không phải về tính chất
 7. Hiện vật.
  to pay in kind — trả bằng hiện vật

Thành ngữ[sửa]

 • kind of:
  1. (Thông tục) Phần nào, chừng mực nào.
   I kind of expected it — tôi cũng mong chờ cái đó phần nào

Tính từ[sửa]

kind /ˈkɑɪnd/

 1. Tử tế, ân cần, có lòng tốt xử lý, để gia công; mềm (quặng).

Thành ngữ[sửa]

 • to be so kind as to...: Xin hãy làm ơn...

Tham khảo[sửa]