march

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]


Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈmɑːrtʃ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

march /ˈmɑːrtʃ/

 1. tháng ba.
 2. (Quân sự) Cuộc viễn chinh; chặng đường trường chinh (trong một thời gian... ); bước đi (diễn hành, lỗ bộ).
  a line of march — đường viễn chinh
  to be on the march — đang diễn hành
  a day's march — chặng đường viễn chinh trong một ngày
  a march past — cuộc diễn hành vừa qua
 3. (Nghĩa bóng) Sự tiến triển, sự trôi đi.
  the march of events — sự tiến triển của sự việc
  the march of time — sự trôi đi của thời gian
 4. Hành khúc.
 5. du hành.

Ngoại động từ[sửa]

march ngoại động từ /ˈmɑːrtʃ/

 1. Trường chinh, viễn chinh, diễn hành.
 2. Đưa đi, bắt đi.
  the policemen march the arrested man off — cảnh sát điệu kẻ tội phạm đi

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

march nội động từ /ˈmɑːrtʃ/

 1. Đi, bước đều; diễn hành.
 2. (Quân sự) viễn chinh.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

march /ˈmɑːrtʃ/

 1. Bờ cõi, biên thùy.

Nội động từ[sửa]

march nội động từ /ˈmɑːrtʃ/

 1. Giới tuyến.
  Vietnam marches with China — Việt Nam giáp giới Trung Hoa.

Tham khảo[sửa]