pleasure

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈplɛ.ʒɜː/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

pleasure /ˈplɛ.ʒɜː/

 1. Niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị, điều vui thú, điều khoái trá.
  a day of pleasure — một ngày vui thú
  it's a pleasure to... — thật là thú vị được...
  to take pleasure in... — thích thú với...
  with pleasure — xin vui lòng, rất hân hạnh
 2. Khoái lạc, hoan lạc; sự ăn chơi truỵ lạc.
  a life given up to pleasure — cuộc sống ăn chơi truỵ lạc
  a man of pleasure — một người ưa khoái lạc, một người ăn chơi truỵ lạc
 3. Ý muốn, ý thích.
  what's your pleasure, sir? — (thương nghiệp) thưa ông muốn mua gì ạ?, thưa ông cần gì ạ?
  I shall not consult his pleasure — tôi sẽ không hỏi ý muốn của hắn ta
  at pleasure — tuỳ ý, tuỳ ý muốn, tuỳ ý thích
  at someone's pleasure — tuỳ ý muốn của ai
  that can be postponed during our pleasure — việc đó có thể để chậm lâu chừng nào tuỳ theo ý muốn của chúng ta

Ngoại động từ[sửa]

pleasure ngoại động từ /ˈplɛ.ʒɜː/

 1. Làm vui lòng, làm vui thích, làm vừa ý (ai).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pleasure nội động từ /ˈplɛ.ʒɜː/

 1. (+ in) Thích thú với, vui thích với, thú vị với.
  to pleasure in something — thích thú với cái gì
  to pleasure in doing something — thích thú làm cái gì

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]