possession

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /.ˈzɛ.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

possession /.ˈzɛ.ʃən/

 1. Quyền sở hữu; sự chiếm hữu.
  to be in possession in of — có, có quyền sở hữu
  in the possession of somebody — thuộc quyền sở hữu của ai
  to take possession of — chiếm hữu, chiếm lấy
 2. Vật sở hữu; tài sản, của cải.
  my personal possession — của cải riêng của tôi
 3. Thuộc địa.
  French possession — thuộc địa Pháp

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /pɔ.se.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
possession
/pɔ.se.sjɔ̃/
possessions
/pɔ.se.sjɔ̃/

possession gc /pɔ.se.sjɔ̃/

 1. Sự sở hữu, sự chiếm hữu.
 2. Đất đai chiếm lĩnh; thuộc địa.
 3. Sự nắm được.
  La possession de la vérité — sự nắm được chân lý
 4. Sự bị ma ám.
  Délire de possession — (y học) hoang tưởng ma ám
 5. Sự ám ảnh; sự chi phối.
 6. Sự ăn nằm với phụ nữ.
 7. Sự tự chủ; sự tự kiềm chế.
 8. (Ngôn ngữ học) Quan hệ sở hữu.
  en sa possession — thuộc về mình
  possession de soi — sự tự chủ, sự tự kềm chế
  prendre possession — chiếm lấy

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]