roar

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

roar /ˈrɔr/

 1. Tiếng gầm, tiếng rống.
  the roar of a lion — tiếng gầm của con sư tử
 2. Tiếng ầm ầm.
  the roar of the waves on the rocks — tiếng sóng vỗ vào vách ầm ầm
  the roar of the connon — tiếng đại bác nổ ầm ầm, tiếng gầm của đại bác
 3. Tiếng la hét, tiếng om sòm, tiếng cười phá lên.
  to set the whole table in a roar — làm cho cả bàn ăn cười phá lên

Nội động từ[sửa]

roar nội động từ /ˈrɔr/

 1. Gầm, rống lên (sư tử, hổ... ).
  the lion roared — con sư tử gầm
  to roar like a bull — rống lên như bò
 2. Nổ đùng đùng, nổ ầm ầm, vang lên ầm ầm.
  cannons roar — đại bác nổ ầm ầm
 3. La thét om sòm.
  to roar with pain — la thét vì đau đớn; rống lên vì đau đớn
  to roar with laughter — cười om sòm, cười phá lên
 4. Thở khò khè (ngựa ốm).

Ngoại động từ[sửa]

roar ngoại động từ /ˈrɔr/

 1. Hét, la hét, gầm lên.
  to roar someone down — hét lên bắt ai phải im
  to roar oneself hoarse — hét đến khản tiếng

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]