rupture

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈrəpt.ʃɜː/

Danh từ[sửa]

rupture /ˈrəpt.ʃɜː/

 1. Sự đoạn tuyệt, sự tuyệt giao, sự cắt đứt; sự gián đoạn.
  a rupture of diplomatic relations between two countries — sự cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước
 2. (Y học) Sự vỡ, sự đứt, sự gãy, sự nứt, sự rách, sự thủng (ruột).
  a blood-vessel rupture — sự đứt mạch máu
 3. (Y học) Sự thoát vị.

Ngoại động từ[sửa]

rupture ngoại động từ /ˈrəpt.ʃɜː/

 1. Đoạn tuyệt, tuyệt giao, cắt đứt; làm gián đoạn.
  to rupture diplomatic relations with a country — cắt đứt quan hệ ngoại giao với một nước
 2. (Y học) Làm vỡ, làm đứt, làm gãy, làm nứt, làm rách, làm thủng.
  to rupture a blood-vessel — làm đứt mạch máu
 3. (Y học) Làm thoát vị.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

rupture nội động từ /ˈrəpt.ʃɜː/

 1. Bị cắt đứt; bị gián đoạn.
 2. (Y học) Vỡ, đứt, gãy, nứt, rách, thủng.
 3. (Y học) Thoát vị.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁyp.tyʁ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
rupture
/ʁyp.tyʁ/
ruptures
/ʁyp.tyʁ/

rupture gc /ʁyp.tyʁ/

 1. Sự gãy, sự vỡ.
  La rupture d’une poutre — sự gãy cái xà
  Rupture d’une digue — sự vỡ đê
  Rupture de la rate — (y học) sự vỡ lách
 2. Sự đứt, sự cắt đứt; sự tan vỡ.
  Rupture de filament — sự đứt dây tóc (bóng đèn điện)
  Rupture hétérolytique/rupture homolytique — sự phân hoá dị ly/sự phân hoá đồng ly
  Rupture intergranulaire — sự phá vỡ cấu trúc giữa các hạt tinh thể
  Rupture d’équilibre — sự phá vỡ thế cân bằng
  Rupture d’un câble — sự đứt dây cáp
  Rupture des relations diplomatiques — sự cắt đứt quan hệ ngoại giao
  Rupture d’amitié — sự tan vỡ tình bạn
 3. Sự đoạn tuyệt, sự tuyệt giao.
  Rupture passagère — sự tuyệt giao tạm thời
 4. Sự hủy bỏ.
  La rupture d’un contrat — sự hủy bỏ một hợp đồng
  en rupture avec — đối lập với

Tham khảo[sửa]