solid

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɑː.ləd/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

solid /ˈsɑː.ləd/

 1. Rắn, đặc.
  solid state — thể rắn
  solid tire — lốp đặc
  solid bank of cloud — đám mây dày đặc
  a solid hour — một giờ có chất lượng
 2. Vững chắc, rắn chắc, chắc nịch.
  a solid house — nhà vững chắc
  man of solid build — người rắn chắc
 3. Chắc chắn, có cơ sở, có thể tin cậy được, thật sự.
  to have solid grounds for supposing — có cơ sở vững chắc để cho rằng
  solid arguments — những lý lẽ đanh thép
 4. Thuần nhất, thống nhất.
  of solid silver — toàn bằng bạc
  solid colour — đồng màu
  a solid vote — cuộc bỏ phiếu nhất trí
  to go (be) solid for somebody — nhất trí ủng hộ ai
 5. Khối, có ba chiều, lập thể.
  solid meter — mét khối
  solid angle — góc khối
  solid geometry — hình học lập thể
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) rất tốt, cừ, chiến.
  a solid dance band — một đội múa cừ

Danh từ[sửa]

solid /ˈsɑː.ləd/

 1. Thể rắn; vật rắn; chất rắn.
 2. Thể khối.

Phó từ[sửa]

solid /ˈsɑː.ləd/

 1. Nhất trí.
  to vote solid — bầu nhất trí

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)