solid

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɑː.ləd/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

solid /ˈsɑː.ləd/

 1. Rắn, đặc.
  solid state — thể rắn
  solid tire — lốp đặc
  solid bank of cloud — đám mây dày đặc
  a solid hour — một giờ có chất lượng
 2. Vững chắc, rắn chắc, chắc nịch.
  a solid house — nhà vững chắc
  man of solid build — người rắn chắc
 3. Chắc chắn, có cơ sở, có thể tin cậy được, thật sự.
  to have solid grounds for supposing — có cơ sở vững chắc để cho rằng
  solid arguments — những lý lẽ đanh thép
 4. Thuần nhất, thống nhất.
  of solid silver — toàn bằng bạc
  solid colour — đồng màu
  a solid vote — cuộc bỏ phiếu nhất trí
  to go (be) solid for somebody — nhất trí ủng hộ ai
 5. Khối, có ba chiều, lập thể.
  solid meter — mét khối
  solid angle — góc khối
  solid geometry — hình học lập thể
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) rất tốt, cừ, chiến.
  a solid dance band — một đội múa cừ

Danh từ[sửa]

solid /ˈsɑː.ləd/

 1. Thể rắn; vật rắn; chất rắn.
 2. Thể khối.

Phó từ[sửa]

solid /ˈsɑː.ləd/

 1. Nhất trí.
  to vote solid — bầu nhất trí

Tham khảo[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)