steep

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

steep /ˈstip/

 1. Dốc.
  steep hill — đồi dốc
 2. (Thông tục) Quá quắt, không biết đều.
  steep demand — sự đòi hỏi quá quắt
 3. Ngoa, phóng đại, không thể tin được.
  steep story — câu chuyện không thể tin được

Thành ngữ[sửa]

 • to steep something/somebody in something: Nếu cái gì hay ai đó 'steeped in something', cái đó/người đó hoàn toàn được bao bọc bởi, liên quan rất nhiều đến nó, hay biết rất nhiều về nó.


Danh từ[sửa]

steep /ˈstip/

 1. Dốc, chỗ dốc, sườn dốc.
 2. Sự ngâm (vào nước).
  to put something in steep — ngâm vật gì
 3. Nước ngâm.

Ngoại động từ[sửa]

steep ngoại động từ /ˈstip/

 1. Ngâm vào nước.
  to steep in — thấm, ngấm vào; mê mải, miệt mài
  steeped in slumber — ngủ mê mệt
  steeped in misery — nghèo rớt mồng tơi

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

steep nội động từ /ˈstip/

 1. Bị ngâm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]