suite

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

suite /ˈswit/

 1. Dãy, bộ.
  suite of rooms — dãy buồng
  suite of furniture — bộ đồ gỗ
 2. Đoàn tuỳ tùng.
 3. (Âm nhạc) Tổ khúc.
 4. (Địa lý,địa chất) Hệ.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
suite
/sɥit/
suites
/sɥit/

suite gc /sɥit/

 1. Đoạn sau, phần tiếp theo.
  Lire la suite de l’article en troisième page — đọc đoạn sau của bài báo ở trang ba
 2. Đoàn đi theo, đoàn tùy tùng.
  Le président et sa suite — ông chủ tịch và đoàn tùy tùng
 3. Loạt, dãy, chuỗi.
  Une suite de victoires — một loạt chiến thắng
  Une suite de chiffres — một dãy số
  Une suite d’anneaux — một chuỗi vòng
 4. Hậu quả.
  Les suites d’une erreur — những hậu quả của một sai lầm
 5. (Y học) Di chứng.
  Les suites d’une maladie — di chứng của một bệnh
 6. Sự tiếp tục (để đạt đến một thành tựu).
  Projet qui n'a pas de suite — dự định không được tiếp tục
 7. Thứ tự, trật tự, hệ thống, sự nhất quán.
  Propos sans suite — những câu nói không có hệ thống
  Suite logique — sự nhất quán lôgic
 8. (Âm nhạc) Tổ khúc.
  Suite pour piano — tổ khúc cho đàn pianô
  à la suite — sau đó
  Trois coups furent tirés à la suite — sau đó bắn ba phát súng
  à la suite de — theo sau
  Se mettre à la suite de son père — đứng theo sau cha+ do
  Resté paralysé à la suite d’une attaque — bại liệt do một cơn bệnh cấp pháp
  article sans suite — (thương nghiệp) mặt hàng không được tiếp tục cung ứng
  avoir de la suite dans les idées — kiên trì ý kiến của mình
  dans la suite — sau đó, sau thời kỳ ấy
  de suite — liên tiếp, liền một lúc
  Manger cinq bananes de suite — ăn năm quả chuối liền+ (thân mật) ngay
  Apportez de suite — đem ngay đến
  donner suite à — tiếp tục cứu xét
  Donner suite au projet — tiếp tục cứu xét dự án+ giải quyết cho
  Donner suite à une demande — giải quyết cho đơn xin
  esprit de suite — óc kiên trì, óc liên tục
  et ainsi de suite — và cứ như thế
  faire suite à — theo sau, tiếp theo sau
  par la suite — về sau
  par suite — do đó
  par suite de — do; vì lẽ, bởi
  suite à votre lettre — tiếp theo thư của ông
  tout de suite — ngay lập tức

Tham khảo[sửa]