tide

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtɑɪd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

tide /ˈtɑɪd/

 1. Triều, thuỷ triều, con nước.
 2. Dòng nước, dòng chảy, dòng.
  the tide of blood — dòng máu
 3. Chiều hướng, xu hướng, trào lưu, dư luận.
  the tide of the battle — chiều hướng của cuộc chiến đấu
  the tide of the time — xu hướng của thời đại
  to swim with (down) the tide — gió chiều nào theo chiều ấy, theo thời

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

tide ngoại động từ /ˈtɑɪd/

 1. Cuốn theo, lôi cuốn.
  to be tided back — bị lôi cuốn
 2. (+ over) Vượt, khắc phục.
  to tide over difficulties — khắc phục khó khăn

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

tide nội động từ /ˈtɑɪd/

 1. Đi theo thuỷ triều.
  to tide in — vào khi thuỷ triều lên
  to tide up — ngược lên khi thuỷ triều lên
  to tide down — xuôi theo thuỷ triều xuống
  to tide out — ra khỏi nhờ thuỷ triều

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]