tinker

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

tinker /ˈtɪŋ.kɜː/

 1. Thợ hàn nồi.
 2. Thợ vụng.
 3. Việc làm dối, việc chắp vá.

Thành ngữ[sửa]

 • to have an hour's tinker at something: Để một giờ sửa qua loa (chắp vá, vá víu) cái gì.
 • not worth a tinker's dam: Không đáng một xu.

Ngoại động từ[sửa]

tinker ngoại động từ /ˈtɪŋ.kɜː/

 1. Hàn thiếc, hàn (nồi).
 2. dối, sửa dối, sửa qua loa, chắp vá, vá víu.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

tinker nội động từ /ˈtɪŋ.kɜː/

 1. Làm dối.
  to tinker away at; to tinker with — làm qua loa, sửa vụng
  to tinker with a literary work — sửa lại một tác phẩm văn học một cách vụng về

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]