Bước tới nội dung

win

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

win /ˈwɪn/

 1. Sự thắng cuộc.
  our team has had three wins this season — mùa này đội chúng tôi đã thắng ba trận

Ngoại động từ[sửa]

win ngoại động từ won /ˈwɪn/

 1. Chiếm, đoạt, thu được, nhận được, kiếm được, có được.
  to win a prize — đoạt giải
  to win money — kiếm được tiền
  to win one's bread — làm ăn sinh sống
  to win glory — đạt được vinh quang
 2. Thắng cuộc; thắng.
  to win a race — thắng cuộc đua
  to win a battle — thắng trận
  to win the war — chiến thắng
  to win the day; to win the field — thắng
 3. Thu phục, tranh thủ, lôi kéo.
  to win all hearts — thu phục được lòng mọi người
  to win someone's confidence — tranh thủ được lòng tin cậy của ai
 4. Đạt đến, đến.
  to win the summit — đạt tới đỉnh
  to win the shore — tới bờ, cập bến

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

win nội động từ /ˈwɪn/

 1. Thắng cuộc, thắng trận.
  which side won? — bên nào thắng?
  to win hands down — thắng dễ dàng
 2. (+ upon) Càng ngày càng lôi kéo; thuyết phục được.
  Marxism-Leninism is winning upon millions of people — chủ nghĩa Mác Lê-nin ngày càng lôi kéo được hàng triệu người

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)