Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: সে

Chữ Bengal[sửa]


U+09B8, স
BENGALI LETTER SA

[U+09B7]
Bengali
[U+09B9]

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

(s)

 1. Chữ Bengal sa.

Tiếng Assam[sửa]

Wikipedia tiếng Assam có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(xo)

 1. Chữ cái thứ 43 trong bảng chữ cái tiếng Assam.
  সাxaporắn, thằn lằn

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Miles Bronson (1867) A Dictionary in Assamese and English, American Baptist Mission Press, tr. 506

Tiếng Bengal[sửa]

Wikipedia tiếng Bengal có bài viết về:
Bengal
Newa 𑐳

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(śo)

 1. Chữ cái thứ 42 trong bảng abugida tiếng Bengal.
  সসালামু আলাইকুমaśośalamu alaikumlời chào của người Hồi giáo

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Biswas Sailendra (1968) Samsad Bengali-English Dictionary, Sri Mohendra Nath Dutt Shishu Sahitya Samsad Private Ltd., tr. 1152

Tiếng Bishnupriya[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 43 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Bishnupriya.
  মুদ্রśômudrôbiển

Xem thêm[sửa]

Tiếng Garo[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(sa)

 1. Chữ cái thứ 27 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Garo.
  স্‌হাকIs‌hakIsaac (Ma-thi-ơ 1:2)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Bangladesh Bible Society (2023), Garo New Testament, মথি 1 (bằng tiếng Garo)

Tiếng Khasi[sửa]

Latinh S s
Assam

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(sa)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bộ chữ Assam tiếng Khasi.
  সাsáwbốn

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. U. Nissor Singh (1906) Khasi-English dictionary, Shillong, Eastern Bengal and Assam secretariat press, tr. 178

Tiếng Kok Borok[sửa]

Bengal
Latinh S s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 25 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Kok Borok.
  সাজিলাsajilacon trai

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (2023) Learn Kokborok

Tiếng Mundari[sửa]

Mundari Bani
Devanagari (sa)
Bengal
Odia ସ୍
Latinh S s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(sa)

 1. Chữ cái thứ 45 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Mundari.
  সবেআबेआ (sab'ē'ā)giữ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Pali[sửa]

Latinh S s
Brahmi 𑀲 (sa)
Devanagari (sa)
Bengal
Sinhala (sa)
Miến (sa)
Thái (sa)
Lanna (sa)
Lào (sa)
Khmer (sa)
Chakma 𑄥 (sa)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(sa)

 1. Chữ cái thứ 42 trong bộ chữ Bengal tiếng Pali.
  মাsasakết hợp, ghép

Tính từ[sửa]

 1. Chủ cách số ít giống đực của (đó).

Danh từ[sửa]

 1. Hô cách số ít của ().

Xem thêm[sửa]

Tiếng Phạn[sửa]

Devanagari (sa)
Bali
Bengal
Bhaiksuki 𑰭
Brahmi 𑀲
Grantha 𑌸
Gujarat
Gurmukhi
Java
Kawi 𑼱 (𑼱)
Kharosthi 𐨯
Khmer
Kannada
Lanna
Lào
Mã Khâm 𑲍
Mãn Châu ᠰᠠ
Malayalam
Modi 𑘭
Miến
Nandinagari 𑧍 (𑧍)
Newa 𑐳
Odia
Bát Tư Ba
Saurashtra
Sharada 𑆱
Tất Đàm 𑖭
Sinhala (sa)
Tamil (sa)
Telugu (sa)
Thái
Tạng (sa)
Tirhuta 𑒮

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(sa)

 1. Chữ cái thứ 42 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Phạn.
  স্যtosyosinh

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Sanskrit Bible (2023), সত্যবেদঃ, মথিঃ 1 (bằng tiếng Phạn)

Tiếng Rohingya[sửa]

Hanifi 𐴏
Ả Rập س
Miến
Bengal

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(sa)

 1. (hiếm) Phụ âm /s/ viết bằng chữ Bengal tiếng Rohingya.
  সূরিricon dao

Xem thêm[sửa]

Tiếng Santal[sửa]

Ol Chiki (s)
Devanagari
Bengal
Odia ସ୍

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(s)

 1. Chữ cái thứ 45 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Santal.
  ᱚᱛ (sôt)chân lý

Xem thêm[sửa]