Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: চা

Chữ Bengal

[sửa]

U+099A, চ
BENGALI LETTER CA

[U+0999]
Bengali
[U+099B]

Chuyển tự

[sửa]

Mô tả

[sửa]

(ca)

 1. Chữ Bengal ca.

Tiếng Assam

[sửa]
Wikipedia tiếng Assam có bài viết về:

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(so)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái tiếng Assam.
  চাsahotrà

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Miles Bronson (1867) A Dictionary in Assamese and English, American Baptist Mission Press, tr. 183

Tiếng Atong (Ấn Độ)

[sửa]
Latinh Ch ch
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ch)

 1. Chữ cái thứ 12 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Atong.
  চাcha4

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Seino van Breugel (2023) English-Atong Dictionary

Tiếng Bengal

[sửa]
Wikipedia tiếng Bengal có bài viết về:
Bengal
Newa 𑐔

Cách phát âm

[sửa]
 • IPA(ghi chú): /tɕɔ/, [ˈtɕɔː], [ˈtɕɔˑ]
 • (tập tin)

Chữ cái

[sửa]

(co)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng abugida tiếng Bengal.
  ড়coṛocái tát

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Biswas Sailendra (1968) Samsad Bengali-English Dictionary, Sri Mohendra Nath Dutt Shishu Sahitya Samsad Private Ltd., tr. 415

Tiếng Bishnupriya

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Bishnupriya.
  চারcar4

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Bodo (Ấn Độ)

[sửa]
Devanagari
Latinh C c
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(co)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái Assam tiếng Bodo.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dr. Kamal Bodosa et al. (2023) Anglo-Bodo Dictionary[1]

Tiếng Chittagong

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Chittagong.
  চাটগাঁsaṭgãChittagong

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Garo

[sửa]
Bengal
Latinh Ch ch

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cha)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Garo.
  চিকchikacắn

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Bangladesh Bible Society (2023), Garo New Testament, মথি 1 (bằng tiếng Garo)

Tiếng Hajong

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Hajong.
  চানcanmặt trăng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Abonis Hajong, D. and V. Phillips (2008) Hajong–English Phrase Book, SIL International

Tiếng Ho

[sửa]
Warang Citi 𑢯 𑣏
Devanagari
Bengal
Oriya
Latinh C c
Telugu

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Ho.
  তোম𑢯𑣕𑣉𑣖ô,

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Karbi

[sửa]
Latinh Ch ch
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ch)

 1. Chữ cái thứ 9 trong bảng chữ cái Assam tiếng Karbi.
  ৰেrechovua

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Bible Society of India (2023), Baibel Kangthir, 1 Recho Kepachini (bằng tiếng Karbi)

Tiếng Khasi

[sửa]
Latinh C c
Assam

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bộ chữ Assam tiếng Khasi.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. U. Nissor Singh (1906) Khasi-English dictionary, Shillong, Eastern Bengal and Assam secretariat press, tr. 95

Tiếng Koch

[sửa]
Latinh Ch ch
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ch)

 1. Chữ cái thứ 13 trong bảng chữ cái Assam tiếng Koch.
  চাবিchabichìa khóa

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Alexander Kondakov (biên tập viên) (2013), Koch Dictionary, c (bằng tiếng Anh), SIL International

Tiếng Kok Borok

[sửa]
Bengal
Latinh Ch ch

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(chô)

 1. Chữ cái thứ 11 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Kok Borok.
  চিchi10

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Debbarma, Binoy (2001) Concise Kokborok-English-Bengali Dictionary, Language Wing, Education Department, TTAADC, →ISBN, tr. 31

Tiếng Manipur

[sửa]
Meitei (ca)
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cha)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Manipur.
  গোꯒꯣ (cago)cái vòng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. H. Surmangol Sharma (2006) Learners' Manipuri-English dictionary, Imphal: Sangam Book Store, tr. 60

Tiếng Mundari

[sửa]
Devanagari
Bengal
Oriya
Latinh C c

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Mundari.
  cakangồi

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Paharia Kumarbhag

[sửa]
Devanagari
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Paharia Kumarbhag.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dravidian family: Northeastern group (2 lists)[2], The Global Lexicostatistical Database, 2011-2016

Tiếng Paharia Sauria

[sửa]
Devanagari
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Paharia Sauria.

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Dravidian family: Northeastern group (2 lists)[3], The Global Lexicostatistical Database, 2011-2016

Tiếng Pali

[sửa]

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bộ chữ Bengal tiếng Pali.
  ইচ্ছতিicchatimong ước

Trợ từ

[sửa]

(ca)

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Phạn

[sửa]

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ca)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Phạn.
  চন্দ্রcandramặt trăng

Xem thêm

[sửa]

Liên từ

[sửa]

(ca)

 1. , cả, cũng,...

Tham khảo

[sửa]
 1. Sanskrit Bible (2023), সত্যবেদঃ, মথিঃ 1 (bằng tiếng Phạn)

Tiếng Rangpur

[sửa]
Bengal
Devanagari

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(so)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Assam tiếng Rangpur.
  চুলিsulitóc

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Toby Anderson (2020), Kamta – Bengali Dictionary, , SIL International

Tiếng Rohingya

[sửa]
Hanifi 𐴆
Ả Rập چ
Miến
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cha)

 1. Phụ âm /c/ viết bằng chữ Bengal tiếng Rohingya.
  চালিচ্calicbốn mươi

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Santal

[sửa]
Ol Chiki (c)
Devanagari
Bengal
Oriya

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(c)

 1. Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Santal.
  চোᱳᱞᱚ (colô)sự sống

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Tanchangya

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Tanchangya.
  চাcai4

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Tanchangya phrasebook (bằng tiếng Anh), Wiki Travel, 2016

Tiếng Toto

[sửa]
Bengal
Toto 𞊚

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(chȯ)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Toto.
  চীওয়া𞊚𞊡𞊜𞊭cắn

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Toby Anderson (biên tập viên) (2019), Toto-English Dictionary, 𞊚 (bằng tiếng Anh), SIL International
 2. Toby Anderson, editor (2017), টোট্বীকো অ্যাল্পাবেত, India: SIL

Tiếng Urdu

[sửa]
Ả Rập چ (c)
Bengal

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(c)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ cái Bengal phương ngữ Dhaka.
  চেʼ জাএʼ কিچہ جائے کہhuống chi

Xem thêm

[sửa]