Từ điển mở Wiktionary

Chữ Bengal[sửa]


U+0997, গ
BENGALI LETTER GA

[U+0996]
Bengali
[U+0998]

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

(g)

 1. Chữ Bengal ga.

Tiếng Assam[sửa]

Wikipedia tiếng Assam có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(go)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái tiếng Assam.
  গাংgaṅsông

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Miles Bronson (1867) A Dictionary in Assamese and English, American Baptist Mission Press, tr. 150

Tiếng Atong (Ấn Độ)[sửa]

Latinh G g
Bengal

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(g)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Atong.
  গাদাgadacon lừa

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Seino van Breugel (2023) English-Atong Dictionary

Tiếng Bengal[sửa]

Wikipedia tiếng Bengal có bài viết về:
Bengal
Newa 𑐐

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /ɡɔ/
 • (tập tin)

Chữ cái[sửa]

(go)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng abugida tiếng Bengal.
  গগgognotrời

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Biswas Sailendra (1968) Samsad Bengali-English Dictionary, Sri Mohendra Nath Dutt Shishu Sahitya Samsad Private Ltd., tr. 355

Tiếng Bishnupriya[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Bishnupriya.
  খরগোkhôrgośthỏ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Garo[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Chữ cái thứ 11 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Garo.
  ওয়াগাwaɡamrăng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Bangladesh Bible Society (2023), Garo New Testament, মথি 1 (bằng tiếng Garo)


Tiếng Hajong[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Hajong.
  গাegarosố 11

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Abonis Hajong, D. and V. Phillips (2008) Hajong–English Phrase Book, SIL International, tr. 3


Tiếng Khasi[sửa]

Latinh G g
Assam

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Chữ cái thứ 12 trong bộ chữ Assam tiếng Khasi.
  ৰোgarongười Garo

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. U. Nissor Singh (1906) Khasi-English dictionary (bằng tiếng Anh), Shillong, Eastern Bengal and Assam secretariat press, tr. 76

Tiếng Kok Borok[sửa]

Bengal
Latinh G g

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

()

 1. Chữ cái thứ 9 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Kok Borok.
  kogbắn

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (2023) Learn Kokborok

Tiếng Mundari[sửa]

Mundari Bani
Devanagari
Bengal
Odia ଗ୍
Latinh G g

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(sa)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Mundari.
  গুয়াगुया (guya)anh rể, em dâu

Xem thêm[sửa]

Tiếng Pali[sửa]

Latinh G g
Brahmi 𑀕 (ga)
Devanagari (ga)
Bengal
Sinhala (ga)
Miến (ga) (ga)
Thái (ga)
Lanna (ga)
Lào (ga)
Khmer (ga)
Chakma 𑄉 (ga)

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bộ chữ Bengal tiếng Pali.
  জাgavoi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Phạn[sửa]

Devanagari (ga)
Bali
Bengal
Bhaiksuki 𑰐
Brahmi 𑀕
Grantha 𑌗
Gujarat
Gurmukhi
Java
Kawi 𑼔
Kharosthi 𐨒
Khmer
Kannada
Lanna
Lào
Mã Khâm 𑱴
Mãn Châu ᡤᠠ (ga)
Malayalam
Modi 𑘐
Miến
Nandinagari 𑦰
Newa 𑐐
Odia
Bát Tư Ba
Saurashtra
Sharada 𑆓
Tất Đàm 𑖐
Sinhala (ga)
Tamil க₃
Telugu
Thái
Tạng (ga)
Tirhuta 𑒑

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Phạn.
  র্ভেgarbhēmang thai

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Sanskrit Bible (2023), সত্যবেদঃ, মথিঃ 1 (bằng tiếng Phạn)

Tiếng Rohingya[sửa]

Hanifi 𐴒
Ả Rập گ
Miến
Bengal

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(ga)

 1. Phụ âm /g/ viết bằng chữ Bengal tiếng Rohingya.
  গানাganabài ca

Xem thêm[sửa]

Tiếng Santal[sửa]

Ol Chiki (k’)
Devanagari
Bengal
Odia ଗ୍

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(g)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ cái Bengal tiếng Santal.
  অংগুᱚᱝᱩᱨ (ôṅk’ur)nho

Xem thêm[sửa]

Tiếng Urdu[sửa]

Ả Rập گ
Bengal

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(g)

 1. Chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái Bengal phương ngữ Dhaka.
  জাجگ‎ (jag)cái bình

Xem thêm[sửa]