Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+4F36, 伶
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F36

[U+4F35]
CJK Unified Ideographs
[U+4F37]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Ngườiẩn, ẩn sĩ.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

nhanh, linh, lanh, rành, rảnh, lánh, ranh, rình

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲajŋ˧˧ lïŋ˧˧ lajŋ˧˧ za̤jŋ˨˩ za̰jŋ˧˩˧ lajŋ˧˥ zajŋ˧˧ zï̤ŋ˨˩ɲan˧˥ lïn˧˥ lan˧˥ ʐan˧˧ ʐan˧˩˨ la̰n˩˧ ʐan˧˥ ʐïn˧˧ɲan˧˧ lɨn˧˧ lan˧˧ ɹan˨˩ ɹan˨˩˦ lan˧˥ ɹan˧˧ ɹɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲajŋ˧˥ lïŋ˧˥ lajŋ˧˥ ɹajŋ˧˧ ɹajŋ˧˩ lajŋ˩˩ ɹajŋ˧˥ ɹïŋ˧˧ɲajŋ˧˥˧ lïŋ˧˥˧ lajŋ˧˥˧ ɹajŋ˧˧ ɹa̰ʔjŋ˧˩ la̰jŋ˩˧ ɹajŋ˧˥˧ ɹïŋ˧˧