Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán phồn thể[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Sự tiến hóa của chữ 漢 trong lịch sử
Kim văn Đại triện Tiểu triện
灘-bronze-warring.svg

TK 11–3 TCN
漢-bigseal.svg

漢-seal.svg

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ riêng[sửa]

  1. Sông Hán.
  2. Người Hán.
  3. Tiếng Trung Quốc.
    - chữ Hán

Dịch[sửa]

sông Hán
người Hán
tiếng Trung Quốc

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

hán, hắn, hớn, hàn, háng

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːn˧˥ han˧˥ həːn˧˥ ha̤ːn˨˩ haːŋ˧˥ha̰ːŋ˩˧ ha̰ŋ˩˧ hə̰ːŋ˩˧ haːŋ˧˧ ha̰ːŋ˩˧haːŋ˧˥ haŋ˧˥ həːŋ˧˥ haːŋ˨˩ haːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːn˩˩ han˩˩ həːn˩˩ haːn˧˧ haːŋ˩˩ha̰ːn˩˧ ha̰n˩˧ hə̰ːn˩˧ haːn˧˧ ha̰ːŋ˩˧