Phụ lục:Unicode/Cuneiform

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
⟵ Tamil Supplement

Cuneiform

Cuneiform Numbers and Punctuation ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Cuneiform” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+12000 đến U+123FF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Xsux (Cuneiform).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+12000 (73728) Assyrian cuneiform U12000 MesZL 839.svg 𒀀 CUNEIFORM SIGN A
U+12001 (73729) Assyrian cuneiform U12001 MesZL 845.svg 𒀁 CUNEIFORM SIGN A TIMES A
U+12002 (73730) Assyrian cuneiform U12002 MesZL 840.svg 𒀂 CUNEIFORM SIGN A TIMES BAD
U+12003 (73731) 𒀃 CUNEIFORM SIGN A TIMES GAN2 TENU
U+12004 (73732) Assyrian cuneiform U12004 MesZL 846.svg 𒀄 CUNEIFORM SIGN A TIMES HA
U+12005 (73733) Assyrian cuneiform U12005 MesZL 844.svg 𒀅 CUNEIFORM SIGN A TIMES IGI
U+12006 (73734) Assyrian cuneiform U12006 MesZL 843.svg 𒀆 CUNEIFORM SIGN A TIMES LAGAR GUNU
U+12007 (73735) Assyrian cuneiform U12007 MesZL 842.svg 𒀇 CUNEIFORM SIGN A TIMES MUSH
U+12008 (73736) Assyrian cuneiform U12008 MesZL 841.svg 𒀈 CUNEIFORM SIGN A TIMES SAG
U+12009 (73737) Assyrian cuneiform U12009 MesZL 560.svg 𒀉 CUNEIFORM SIGN A2
U+1200A (73738) Assyrian cuneiform U1200A MesZL 223.svg 𒀊 CUNEIFORM SIGN AB
U+1200B (73739) Assyrian cuneiform U1200B MesZL 227.svg 𒀋 CUNEIFORM SIGN AB TIMES ASH2
U+1200C (73740) Assyrian cuneiform U1200C MesZL 235.svg 𒀌 CUNEIFORM SIGN AB TIMES DUN3 GUNU
U+1200D (73741) Assyrian cuneiform U1200D MesZL 228.svg 𒀍 CUNEIFORM SIGN AB TIMES GAL
U+1200E (73742) Assyrian cuneiform U1200E MesZL 225.svg 𒀎 CUNEIFORM SIGN AB TIMES GAN2 TENU
U+1200F (73743) Assyrian cuneiform U1200F MesZL 236.svg 𒀏 CUNEIFORM SIGN AB TIMES HA
U+12010 (73744) Assyrian cuneiform U12010 MesZL 229.svg 𒀐 CUNEIFORM SIGN AB TIMES IGI GUNU
U+12011 (73745) Assyrian cuneiform U12011 MesZL 237.svg 𒀑 CUNEIFORM SIGN AB TIMES IMIN
U+12012 (73746) Assyrian cuneiform U12012 MesZL 234.svg 𒀒 CUNEIFORM SIGN AB TIMES LAGAB
U+12013 (73747) Assyrian cuneiform U12013 MesZL 226.svg 𒀓 CUNEIFORM SIGN AB TIMES SHESH
U+12014 (73748) Assyrian cuneiform U12015 or U12014 MesZL 232.svg 𒀔 CUNEIFORM SIGN AB TIMES U PLUS U PLUS U
U+12015 (73749) Assyrian cuneiform U12015 or U12014 MesZL 232.svg 𒀕 CUNEIFORM SIGN AB GUNU
U+12016 (73750) Assyrian cuneiform U12016 MesZL 672.svg 𒀖 CUNEIFORM SIGN AB2
U+12017 (73751) Assyrian cuneiform U12017 MesZL 676.svg 𒀗 CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES BALAG
U+12018 (73752) Assyrian cuneiform U12018 MesZL 674 or U1210C MesZL 675.svg 𒀘 CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES GAN2 TENU
U+12019 (73753) Assyrian cuneiform U12019 MesZL 679.svg 𒀙 CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES ME PLUS EN
U+1201A (73754) Assyrian cuneiform U1201A MesZL 677.svg 𒀚 CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES SHA3
U+1201B (73755) Assyrian cuneiform U1201B MesZL 673.svg 𒀛 CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES TAK4
U+1201C (73756) Assyrian cuneiform U1201C MesZL 258.svg 𒀜 CUNEIFORM SIGN AD
U+1201D (73757) Assyrian cuneiform U1201D MesZL 127.svg 𒀝 CUNEIFORM SIGN AK
U+1201E (73758) Assyrian cuneiform U1201E MesZL 129.svg 𒀞 CUNEIFORM SIGN AK TIMES ERIN2
U+1201F (73759) Assyrian cuneiform U1201F MesZL 128.svg 𒀟 CUNEIFORM SIGN AK TIMES SHITA PLUS GISH
U+12020 (73760) Assyrian cuneiform U12020 MesZL 474.svg 𒀠 CUNEIFORM SIGN AL
U+12021 (73761) Assyrian cuneiform U12021 MesZL 478.svg 𒀡 CUNEIFORM SIGN AL TIMES AL
U+12022 (73762) Assyrian cuneiform U12022 MesZL 480.svg 𒀢 CUNEIFORM SIGN AL TIMES DIM2
U+12023 (73763) Assyrian cuneiform U12023 MesZL 477.svg 𒀣 CUNEIFORM SIGN AL TIMES GISH
U+12024 (73764) Assyrian cuneiform U12024 MesZL 482.svg 𒀤 CUNEIFORM SIGN AL TIMES HA
U+12025 (73765) Assyrian cuneiform U12025 MesZL 475.svg 𒀥 CUNEIFORM SIGN AL TIMES KAD3
U+12026 (73766) Assyrian cuneiform U12026 MesZL 481.svg 𒀦 CUNEIFORM SIGN AL TIMES KI
U+12027 (73767) Assyrian cuneiform U12027 MesZL 479.svg 𒀧 CUNEIFORM SIGN AL TIMES SHE
U+12028 (73768) Assyrian cuneiform U12028 MesZL 476.svg 𒀨 CUNEIFORM SIGN AL TIMES USH
U+12029 (73769) Assyrian cuneiform U12029 MesZL 573.svg 𒀩 CUNEIFORM SIGN ALAN
U+1202A (73770) Assyrian cuneiform U1202A MesZL 635.svg 𒀪 CUNEIFORM SIGN ALEPH
U+1202B (73771) Assyrian cuneiform U1202B MesZL 695.svg 𒀫 CUNEIFORM SIGN AMAR
U+1202C (73772) Assyrian cuneiform U1202C MesZL 696.svg 𒀬 CUNEIFORM SIGN AMAR TIMES SHE
U+1202D (73773) Assyrian cuneiform U1202D MesZL 10.svg 𒀭 CUNEIFORM SIGN AN
U+1202E (73774) Assyrian cuneiform U1202E MesZL 246.svg 𒀮 CUNEIFORM SIGN AN OVER AN
U+1202F (73775) Assyrian cuneiform U1202F MesZL 247.svg 𒀯 CUNEIFORM SIGN AN THREE TIMES
U+12030 (73776) Assyrian cuneiform U12030 MesZL 293.svg 𒀰 CUNEIFORM SIGN AN PLUS NAGA OPPOSING AN PLUS NAGA
U+12031 (73777) Assyrian cuneiform U12031 MesZL 293.svg 𒀱 CUNEIFORM SIGN AN PLUS NAGA SQUARED
U+12032 (73778) Assyrian cuneiform U12032 or U1210F MesZL 353.svg 𒀲 CUNEIFORM SIGN ANSHE
U+12033 (73779) Assyrian cuneiform U12033 MesZL 90.svg 𒀳 CUNEIFORM SIGN APIN
U+12034 (73780) Assyrian cuneiform U12034 MesZL 18.svg 𒀴 CUNEIFORM SIGN ARAD
U+12035 (73781) Assyrian cuneiform U12035 MesZL 19.svg 𒀵 CUNEIFORM SIGN ARAD TIMES KUR
U+12036 (73782) 𒀶 CUNEIFORM SIGN ARKAB
U+12037 (73783) Assyrian cuneiform U12037 MesZL 839.svg 𒀷 CUNEIFORM SIGN ASAL2
U+12038 (73784) Assyrian cuneiform U12038 MesZL 1.svg 𒀸 CUNEIFORM SIGN ASH
U+12039 (73785) Assyrian cuneiform U12039 MesZL 575.svg 𒀹 CUNEIFORM SIGN ASH ZIDA TENU
U+1203A (73786) Assyrian cuneiform U1203A MesZL 647.svg 𒀺 CUNEIFORM SIGN ASH KABA TENU
U+1203B (73787) Assyrian cuneiform U1203B MesZL 164.svg 𒀻 CUNEIFORM SIGN ASH OVER ASH TUG2 OVER TUG2 TUG2 OVER TUG2 PAP
U+1203C (73788) Assyrian cuneiform U1203C or U1243A MesZL 505.svg 𒀼 CUNEIFORM SIGN ASH OVER ASH OVER ASH
U+1203D (73789) Assyrian cuneiform U1203D MesZL 649.svg 𒀽 CUNEIFORM SIGN ASH OVER ASH OVER ASH CROSSING ASH OVER ASH OVER ASH
U+1203E (73790) Assyrian cuneiform U1203E or U12369 MesZL 548 or U12451 MesZL 549.svg 𒀾 CUNEIFORM SIGN ASH2
U+1203F (73791) Assyrian cuneiform U1203F MesZL 173.svg 𒀿 CUNEIFORM SIGN ASHGAB
U+12040 (73792) Assyrian cuneiform U12040 MesZL 14.svg 𒁀 CUNEIFORM SIGN BA
U+12041 (73793) Assyrian cuneiform U12041 or U12142 or U12300 or U12357 MesZL 113 or U12458 MesZL 114.svg 𒁁 CUNEIFORM SIGN BAD
U+12042 (73794) 𒁂 CUNEIFORM SIGN BAG3
U+12043 (73795) 𒁃 CUNEIFORM SIGN BAHAR2
U+12044 (73796) Assyrian cuneiform U12044 MesZL 5.svg 𒁄 CUNEIFORM SIGN BAL
U+12045 (73797) 𒁅 CUNEIFORM SIGN BAL OVER BAL
U+12046 (73798) Assyrian cuneiform U12080 or U12046 MesZL 565.svg 𒁆 CUNEIFORM SIGN BALAG
U+12047 (73799) Assyrian cuneiform U12047 MesZL 121 or U12226 MesZL 120 or U1244F MesZL 122.svg 𒁇 CUNEIFORM SIGN BAR
U+12048 (73800) Assyrian cuneiform U12048 MesZL 554.svg 𒁈 CUNEIFORM SIGN BARA2
U+12049 (73801) Assyrian cuneiform U12049 MesZL 358 or U12459 MesZL 359.svg 𒁉 CUNEIFORM SIGN BI
U+1204A (73802) Assyrian cuneiform U12081 or U1204A MesZL 499.svg 𒁊 CUNEIFORM SIGN BI TIMES A
U+1204B (73803) Assyrian cuneiform U1204B MesZL 361.svg 𒁋 CUNEIFORM SIGN BI TIMES GAR
U+1204C (73804) Assyrian cuneiform U1204C MesZL 360.svg 𒁌 CUNEIFORM SIGN BI TIMES IGI GUNU
U+1204D (73805) Assyrian cuneiform U1204D MesZL 580.svg 𒁍 CUNEIFORM SIGN BU
U+1204E (73806) Assyrian cuneiform U1204E MesZL 582.svg 𒁎 CUNEIFORM SIGN BU OVER BU AB
U+1204F (73807) 𒁏 CUNEIFORM SIGN BU OVER BU UN
U+12050 (73808) Assyrian cuneiform U12050 MesZL 581.svg 𒁐 CUNEIFORM SIGN BU CROSSING BU
U+12051 (73809) Assyrian cuneiform U12051 MesZL 169.svg 𒁑 CUNEIFORM SIGN BULUG
U+12052 (73810) Assyrian cuneiform U12052 MesZL 169.svg 𒁒 CUNEIFORM SIGN BULUG OVER BULUG
U+12053 (73811) Assyrian cuneiform U12053 MesZL 559.svg 𒁓 CUNEIFORM SIGN BUR
U+12054 (73812) Assyrian cuneiform U12054 MesZL 8.svg 𒁔 CUNEIFORM SIGN BUR2
U+12055 (73813) Assyrian cuneiform U12055 MesZL 561.svg 𒁕 CUNEIFORM SIGN DA
U+12056 (73814) Assyrian cuneiform U12056 MesZL 438.svg 𒁖 CUNEIFORM SIGN DAG
U+12057 (73815) Assyrian cuneiform U12057 MesZL 461.svg 𒁗 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES A PLUS MASH
U+12058 (73816) Assyrian cuneiform U12058 MesZL 458.svg 𒁘 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES AMAR
U+12059 (73817) Assyrian cuneiform U12059 MesZL 457.svg 𒁙 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES BALAG
U+1205A (73818) Assyrian cuneiform U1205A MesZL 447.svg 𒁚 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES BI
U+1205B (73819) Assyrian cuneiform U1205B MesZL 455.svg 𒁛 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GA
U+1205C (73820) 𒁜 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GA PLUS MASH
U+1205D (73821) Assyrian cuneiform U1205D MesZL 444.svg 𒁝 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GI
U+1205E (73822) Assyrian cuneiform U1205E MesZL 440.svg 𒁞 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GIR2
U+1205F (73823) Assyrian cuneiform U1205F MesZL 452.svg 𒁟 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES GUD
U+12060 (73824) Assyrian cuneiform U12060 MesZL 462.svg 𒁠 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES HA
U+12061 (73825) Assyrian cuneiform U12061 MesZL 450.svg 𒁡 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES IR
U+12062 (73826) Assyrian cuneiform U12062 MesZL 451.svg 𒁢 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES IR PLUS LU
U+12063 (73827) Assyrian cuneiform U12063 MesZL 448.svg 𒁣 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES KAK
U+12064 (73828) Assyrian cuneiform U12064 MesZL 441.svg 𒁤 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES LA
U+12065 (73829) Assyrian cuneiform U12065 MesZL 459.svg 𒁥 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES LU
U+12066 (73830) Assyrian cuneiform U12066 MesZL 460.svg 𒁦 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES LU PLUS MASH2
U+12067 (73831) Assyrian cuneiform U12067 MesZL 463.svg 𒁧 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES LUM
U+12068 (73832) Assyrian cuneiform U12068 MesZL 446.svg 𒁨 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES NE
U+12069 (73833) Assyrian cuneiform U12069 MesZL 442.svg 𒁩 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES PAP PLUS PAP
U+1206A (73834) Assyrian cuneiform U1206A MesZL 445.svg 𒁪 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES SI
U+1206B (73835) Assyrian cuneiform U1206B MesZL 443.svg 𒁫 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES TAK4
U+1206C (73836) Assyrian cuneiform U1206C MesZL 453.svg 𒁬 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES U2 PLUS GIR2
U+1206D (73837) Assyrian cuneiform U1206D MesZL 449.svg 𒁭 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES USH
U+1206E (73838) Assyrian cuneiform U1206E MesZL 889.svg 𒁮 CUNEIFORM SIGN DAM
U+1206F (73839) Assyrian cuneiform U1206F MesZL 183.svg 𒁯 CUNEIFORM SIGN DAR
U+12070 (73840) Assyrian cuneiform U12070 MesZL 166.svg 𒁰 CUNEIFORM SIGN DARA3
U+12071 (73841) Assyrian cuneiform U12071 MesZL 817.svg 𒁱 CUNEIFORM SIGN DARA4
U+12072 (73842) Assyrian cuneiform U12072 MesZL 736.svg 𒁲 CUNEIFORM SIGN DI
U+12073 (73843) Assyrian cuneiform U12073 MesZL 813 or U121FB MesZL 812 or U121FC MesZL 814.svg 𒁳 CUNEIFORM SIGN DIB
U+12074 (73844) Assyrian cuneiform U12074 MesZL 167.svg 𒁴 CUNEIFORM SIGN DIM
U+12075 (73845) Assyrian cuneiform U12075 MesZL 168.svg 𒁵 CUNEIFORM SIGN DIM TIMES SHE
U+12076 (73846) Assyrian cuneiform U12076 MesZL 686.svg 𒁶 CUNEIFORM SIGN DIM2
U+12077 (73847) Assyrian cuneiform U12077 MesZL 119.svg 𒁷 CUNEIFORM SIGN DIN
U+12078 (73848) Assyrian cuneiform U12078 MesZL 119.svg 𒁸 CUNEIFORM SIGN DIN KASKAL U GUNU DISH
U+12079 (73849) Assyrian cuneiform U12079 MesZL 748 and MesZL 749.svg 𒁹 CUNEIFORM SIGN DISH
U+1207A (73850) Assyrian cuneiform U1207A MesZL 350.svg 𒁺 CUNEIFORM SIGN DU
U+1207B (73851) Assyrian cuneiform U1207B MesZL 350.svg 𒁻 CUNEIFORM SIGN DU OVER DU
U+1207C (73852) Assyrian cuneiform U1207C MesZL 351.svg 𒁼 CUNEIFORM SIGN DU GUNU
U+1207D (73853) Assyrian cuneiform U1207D MesZL 352.svg 𒁽 CUNEIFORM SIGN DU SHESHIG
U+1207E (73854) Assyrian cuneiform U1207E MesZL 242.svg 𒁾 CUNEIFORM SIGN DUB
U+1207F (73855) 𒁿 CUNEIFORM SIGN DUB TIMES ESH2
U+12080 (73856) Assyrian cuneiform U12080 or U12046 MesZL 565.svg 𒂀 CUNEIFORM SIGN DUB2
U+12081 (73857) Assyrian cuneiform U12081 or U1204A MesZL 499.svg 𒂁 CUNEIFORM SIGN DUG
U+12082 (73858) Assyrian cuneiform U12082 MesZL 704.svg 𒂂 CUNEIFORM SIGN DUGUD
U+12083 (73859) Assyrian cuneiform U12083 or U120EE MesZL 298.svg 𒂃 CUNEIFORM SIGN DUH
U+12084 (73860) Assyrian cuneiform U12084 MesZL 744.svg 𒂄 CUNEIFORM SIGN DUN
U+12085 (73861) Assyrian cuneiform U12085 MesZL 836.svg 𒂅 CUNEIFORM SIGN DUN3
U+12086 (73862) Assyrian cuneiform U12086 or U12087 MesZL 556.svg 𒂆 CUNEIFORM SIGN DUN3 GUNU
U+12087 (73863) Assyrian cuneiform U12086 or U12087 MesZL 556.svg 𒂇 CUNEIFORM SIGN DUN3 GUNU GUNU
U+12088 (73864) Assyrian cuneiform U12088 MesZL 557.svg 𒂈 CUNEIFORM SIGN DUN4
U+12089 (73865) Assyrian cuneiform U120A0 or U12365 MesZL 810 or U121AA or U12089 MesZL 808 or U12306 or U12247 MesZL 809 and MesZL 811.svg 𒂉 CUNEIFORM SIGN DUR2
U+1208A (73866) Assyrian cuneiform U1208A MesZL 498.svg 𒂊 CUNEIFORM SIGN E
U+1208B (73867) Assyrian cuneiform U1208B MesZL 96.svg 𒂋 CUNEIFORM SIGN E TIMES PAP
U+1208C (73868) Assyrian cuneiform U1208C MesZL 498.svg 𒂌 CUNEIFORM SIGN E OVER E NUN OVER NUN
U+1208D (73869) Assyrian cuneiform U1208D MesZL 495.svg 𒂍 CUNEIFORM SIGN E2
U+1208E (73870) Assyrian cuneiform U120B8 or U1208E MesZL 428.svg 𒂎 CUNEIFORM SIGN E2 TIMES A PLUS HA PLUS DA
U+1208F (73871) Assyrian cuneiform U120CC or U1208F MesZL 431.svg 𒂏 CUNEIFORM SIGN E2 TIMES GAR
U+12090 (73872) Assyrian cuneiform U120DF or U12090 MesZL 424.svg 𒂐 CUNEIFORM SIGN E2 TIMES MI
U+12091 (73873) Assyrian cuneiform U120E3 or U12091 MesZL 432.svg 𒂑 CUNEIFORM SIGN E2 TIMES SAL
U+12092 (73874) 𒂒 CUNEIFORM SIGN E2 TIMES SHE
U+12093 (73875) 𒂓 CUNEIFORM SIGN E2 TIMES U
U+12094 (73876) Assyrian cuneiform U12094 MesZL 300.svg 𒂔 CUNEIFORM SIGN EDIN
U+12095 (73877) Assyrian cuneiform U12095 MesZL 356.svg 𒂕 CUNEIFORM SIGN EGIR
U+12096 (73878) Assyrian cuneiform U12096 MesZL 899.svg 𒂖 CUNEIFORM SIGN EL
U+12097 (73879) Assyrian cuneiform U12097 MesZL 164.svg 𒂗 CUNEIFORM SIGN EN
U+12098 (73880) Assyrian cuneiform U12098 MesZL 165.svg 𒂘 CUNEIFORM SIGN EN TIMES GAN2
U+12099 (73881) Assyrian cuneiform U12099 MesZL 165.svg 𒂙 CUNEIFORM SIGN EN TIMES GAN2 TENU
U+1209A (73882) Assyrian cuneiform U1209A MesZL 164.svg 𒂚 CUNEIFORM SIGN EN TIMES ME
U+1209B (73883) Assyrian cuneiform U1209B MesZL 164.svg 𒂛 CUNEIFORM SIGN EN CROSSING EN
U+1209C (73884) 𒂜 CUNEIFORM SIGN EN OPPOSING EN
U+1209D (73885) Assyrian cuneiform U1209D MesZL 164.svg 𒂝 CUNEIFORM SIGN EN SQUARED
U+1209E (73886) Assyrian cuneiform U1209E MesZL 818.svg 𒂞 CUNEIFORM SIGN EREN
U+1209F (73887) Assyrian cuneiform U1209F MesZL 612 and MesZL 613.svg 𒂟 CUNEIFORM SIGN ERIN2
U+120A0 (73888) Assyrian cuneiform U120A0 or U12365 MesZL 810 or U121AA or U12089 MesZL 808 or U12306 or U12247 MesZL 809 and MesZL 811.svg 𒂠 CUNEIFORM SIGN ESH2
U+120A1 (73889) Assyrian cuneiform U120A1 MesZL 272.svg 𒂡 CUNEIFORM SIGN EZEN
U+120A2 (73890) Assyrian cuneiform U120A2 MesZL 288.svg 𒂢 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES A
U+120A3 (73891) Assyrian cuneiform U120A3 MesZL 289.svg 𒂣 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES A PLUS LAL
U+120A4 (73892) Assyrian cuneiform U120A4 MesZL 290.svg 𒂤 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES A PLUS LAL TIMES LAL
U+120A5 (73893) 𒂥 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES AN
U+120A6 (73894) Assyrian cuneiform U120A6 MesZL 275.svg 𒂦 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES BAD
U+120A7 (73895) 𒂧 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES DUN3 GUNU
U+120A8 (73896) 𒂨 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES DUN3 GUNU GUNU
U+120A9 (73897) Assyrian cuneiform U120A9 MesZL 291.svg 𒂩 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES HA
U+120AA (73898) 𒂪 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES HA GUNU
U+120AB (73899) Assyrian cuneiform U120AB MesZL 281.svg 𒂫 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES IGI GUNU
U+120AC (73900) Assyrian cuneiform U120AC MesZL 277.svg 𒂬 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES KASKAL
U+120AD (73901) Assyrian cuneiform U120AD MesZL 277.svg 𒂭 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES KASKAL SQUARED
U+120AE (73902) Assyrian cuneiform U120AE MesZL 284.svg 𒂮 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES KU3
U+120AF (73903) Assyrian cuneiform U120AF MesZL 274.svg 𒂯 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES LA
U+120B0 (73904) Assyrian cuneiform U120B0 MesZL 285.svg 𒂰 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES LAL TIMES LAL
U+120B1 (73905) Assyrian cuneiform U120B1 MesZL 273.svg 𒂱 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES LI
U+120B2 (73906) Assyrian cuneiform U120B2 MesZL 286.svg 𒂲 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES LU
U+120B3 (73907) Assyrian cuneiform U120B3 MesZL 279.svg 𒂳 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES U2
U+120B4 (73908) Assyrian cuneiform U120B4 MesZL 283.svg 𒂴 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES UD
U+120B5 (73909) Assyrian cuneiform U120B5 MesZL 491.svg 𒂵 CUNEIFORM SIGN GA
U+120B6 (73910) Assyrian cuneiform U120B6 MesZL 492.svg 𒂶 CUNEIFORM SIGN GA GUNU
U+120B7 (73911) Assyrian cuneiform U120B7 MesZL 387 or U122D6 MesZL 388.svg 𒂷 CUNEIFORM SIGN GA2
U+120B8 (73912) Assyrian cuneiform U120B8 or U1208E MesZL 428.svg 𒂸 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES A PLUS DA PLUS HA
U+120B9 (73913) 𒂹 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES A PLUS HA
U+120BA (73914) Assyrian cuneiform U120BA MesZL 429.svg 𒂺 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES A PLUS IGI
U+120BB (73915) 𒂻 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES AB2 TENU PLUS TAB
U+120BC (73916) Assyrian cuneiform U120BC MesZL 392.svg 𒂼 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES AN
U+120BD (73917) Assyrian cuneiform U120BD MesZL 389.svg 𒂽 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ASH
U+120BE (73918) Assyrian cuneiform U120BE MesZL 414.svg 𒂾 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ASH2 PLUS GAL
U+120BF (73919) Assyrian cuneiform U120BF MesZL 395.svg 𒂿 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BAD
U+120C0 (73920) 𒃀 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BAR PLUS RA
U+120C1 (73921) 𒃁 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BUR
U+120C2 (73922) Assyrian cuneiform U120C2 MesZL 415.svg 𒃂 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES BUR PLUS RA
U+120C3 (73923) Assyrian cuneiform U120C3 MesZL 416.svg 𒃃 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DA
U+120C4 (73924) Assyrian cuneiform U120C4 MesZL 425.svg 𒃄 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DI
U+120C5 (73925) Assyrian cuneiform U120C5 MesZL 401.svg 𒃅 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DIM TIMES SHE
U+120C6 (73926) Assyrian cuneiform U120C6 MesZL 403.svg 𒃆 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES DUB
U+120C7 (73927) 𒃇 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EL
U+120C8 (73928) Assyrian cuneiform U120C8 MesZL 433.svg 𒃈 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EL PLUS LA
U+120C9 (73929) Assyrian cuneiform U120C9 MesZL 399.svg 𒃉 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EN
U+120CA (73930) Assyrian cuneiform U120CA MesZL 400.svg 𒃊 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES EN TIMES GAN2 TENU
U+120CB (73931) Assyrian cuneiform U120CB MesZL 402.svg 𒃋 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GAN2 TENU
U+120CC (73932) Assyrian cuneiform U120CC or U1208F MesZL 431.svg 𒃌 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GAR
U+120CD (73933) Assyrian cuneiform U120CD MesZL 396.svg 𒃍 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GI
U+120CE (73934) Assyrian cuneiform U120CE MesZL 412.svg 𒃎 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GI4
U+120CF (73935) 𒃏 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GI4 PLUS A
U+120D0 (73936) Assyrian cuneiform U120D0 MesZL 391.svg 𒃐 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES GIR2 PLUS SU
U+120D1 (73937) Assyrian cuneiform U120D1 MesZL 430.svg 𒃑 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HA PLUS LU PLUS ESH2
U+120D2 (73938) 𒃒 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HAL
U+120D3 (73939) Assyrian cuneiform U120D3 MesZL 390.svg 𒃓 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HAL PLUS LA
U+120D4 (73940) Assyrian cuneiform U120D4 MesZL 421.svg 𒃔 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HI PLUS LI
U+120D5 (73941) Assyrian cuneiform U120D5 MesZL 398.svg 𒃕 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES HUB2
U+120D6 (73942) Assyrian cuneiform U120D6 MesZL 417.svg 𒃖 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES IGI GUNU
U+120D7 (73943) Assyrian cuneiform U120D7 MesZL 406.svg 𒃗 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ISH PLUS HU PLUS ASH
U+120D8 (73944) Assyrian cuneiform U120D8 MesZL 407.svg 𒃘 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KAK
U+120D9 (73945) Assyrian cuneiform U120D9 MesZL 405.svg 𒃙 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KASKAL
U+120DA (73946) 𒃚 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KID
U+120DB (73947) Assyrian cuneiform U120DB MesZL 409.svg 𒃛 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KID PLUS LAL
U+120DC (73948) Assyrian cuneiform U120DC MesZL 426.svg 𒃜 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES KU3 PLUS AN
U+120DD (73949) 𒃝 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES LA
U+120DE (73950) Assyrian cuneiform U120DE MesZL 427.svg 𒃞 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ME PLUS EN
U+120DF (73951) Assyrian cuneiform U120DF or U12090 MesZL 424.svg 𒃟 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES MI
U+120E0 (73952) Assyrian cuneiform U120E0 MesZL 397.svg 𒃠 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES NUN
U+120E1 (73953) Assyrian cuneiform U120E1 MesZL 411.svg 𒃡 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES NUN OVER NUN
U+120E2 (73954) Assyrian cuneiform U120E2 MesZL 408.svg 𒃢 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES PA
U+120E3 (73955) Assyrian cuneiform U120E3 or U12091 MesZL 432.svg 𒃣 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SAL
U+120E4 (73956) Assyrian cuneiform U120E4 MesZL 413.svg 𒃤 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SAR
U+120E5 (73957) Assyrian cuneiform U120E5 or U12095 MesZL 418.svg 𒃥 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SHE
U+120E6 (73958) Assyrian cuneiform U120E6 MesZL 419.svg 𒃦 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SHE PLUS TUR
U+120E7 (73959) Assyrian cuneiform U120E7 MesZL 410.svg 𒃧 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SHID
U+120E8 (73960) Assyrian cuneiform U120E8 MesZL 404.svg 𒃨 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES SUM
U+120E9 (73961) Assyrian cuneiform U120E9 MesZL 394.svg 𒃩 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES TAK4
U+120EA (73962) Assyrian cuneiform U120EA MesZL 422.svg 𒃪 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES U
U+120EB (73963) Assyrian cuneiform U120EB MesZL 420.svg 𒃫 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES UD
U+120EC (73964) 𒃬 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES UD PLUS DU
U+120ED (73965) 𒃭 CUNEIFORM SIGN GA2 OVER GA2
U+120EE (73966) Assyrian cuneiform U12083 or U120EE MesZL 298.svg 𒃮 CUNEIFORM SIGN GABA
U+120EF (73967) 𒃯 CUNEIFORM SIGN GABA CROSSING GABA
U+120F0 (73968) Assyrian cuneiform U120F0 MesZL 157.svg 𒃰 CUNEIFORM SIGN GAD
U+120F1 (73969) Assyrian cuneiform U120F1 MesZL 163.svg 𒃱 CUNEIFORM SIGN GAD OVER GAD GAR OVER GAR
U+120F2 (73970) Assyrian cuneiform U120F2 MesZL 553.svg 𒃲 CUNEIFORM SIGN GAL
U+120F3 (73971) Assyrian cuneiform U120F3 MesZL 553.svg 𒃳 CUNEIFORM SIGN GAL GAD OVER GAD GAR OVER GAR
U+120F4 (73972) Assyrian cuneiform U120F4 MesZL 338.svg 𒃴 CUNEIFORM SIGN GALAM
U+120F5 (73973) Assyrian cuneiform U120F5 or U12472 MesZL 576.svg 𒃵 CUNEIFORM SIGN GAM
U+120F6 (73974) Assyrian cuneiform U120F6 MesZL 253 and MesZL 254.svg 𒃶 CUNEIFORM SIGN GAN
U+120F7 (73975) Assyrian cuneiform U120F7 MesZL 174 or U120F8 MesZL 175.svg 𒃷 CUNEIFORM SIGN GAN2
U+120F8 (73976) Assyrian cuneiform U120F7 MesZL 174 or U120F8 MesZL 175.svg 𒃸 CUNEIFORM SIGN GAN2 TENU
U+120F9 (73977) Assyrian cuneiform U120F9 MesZL 174.svg 𒃹 CUNEIFORM SIGN GAN2 OVER GAN2
U+120FA (73978) Assyrian cuneiform U120FA MesZL 378.svg 𒃺 CUNEIFORM SIGN GAN2 CROSSING GAN2
U+120FB (73979) Assyrian cuneiform U120FB MesZL 859 or U1243C MesZL 860.svg 𒃻 CUNEIFORM SIGN GAR
U+120FC (73980) Assyrian cuneiform U120FC MesZL 543.svg 𒃼 CUNEIFORM SIGN GAR3
U+120FD (73981) Assyrian cuneiform U120FD MesZL 562.svg 𒃽 CUNEIFORM SIGN GASHAN
U+120FE (73982) Assyrian cuneiform U120FE MesZL 212.svg 𒃾 CUNEIFORM SIGN GESHTIN
U+120FF (73983) Assyrian cuneiform U120FF MesZL 213.svg 𒃿 CUNEIFORM SIGN GESHTIN TIMES KUR
U+12100 (73984) Assyrian cuneiform U12100 MesZL 141.svg 𒄀 CUNEIFORM SIGN GI
U+12101 (73985) Assyrian cuneiform U12101 MesZL 141.svg 𒄁 CUNEIFORM SIGN GI TIMES E
U+12102 (73986) 𒄂 CUNEIFORM SIGN GI TIMES U
U+12103 (73987) Assyrian cuneiform U12103 MesZL 105.svg 𒄃 CUNEIFORM SIGN GI CROSSING GI
U+12104 (73988) Assyrian cuneiform U12104 MesZL 507.svg 𒄄 CUNEIFORM SIGN GI4
U+12105 (73989) Assyrian cuneiform U12105 MesZL 508.svg 𒄅 CUNEIFORM SIGN GI4 OVER GI4
U+12106 (73990) Assyrian cuneiform U12106 MesZL 508.svg 𒄆 CUNEIFORM SIGN GI4 CROSSING GI4
U+12107 (73991) Assyrian cuneiform U12107 MesZL 830.svg 𒄇 CUNEIFORM SIGN GIDIM
U+12108 (73992) Assyrian cuneiform U12108 MesZL 6 or U12109 MesZL 7.svg 𒄈 CUNEIFORM SIGN GIR2
U+12109 (73993) Assyrian cuneiform U12108 MesZL 6 or U12109 MesZL 7.svg 𒄉 CUNEIFORM SIGN GIR2 GUNU
U+1210A (73994) Assyrian cuneiform U1210A or U1228A MesZL 701.svg 𒄊 CUNEIFORM SIGN GIR3
U+1210B (73995) Assyrian cuneiform U1210B MesZL 703.svg 𒄋 CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES A PLUS IGI
U+1210C (73996) Assyrian cuneiform U12018 MesZL 674 or U1210C MesZL 675.svg 𒄌 CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES GAN2 TENU
U+1210D (73997) Assyrian cuneiform U1210D MesZL 703.svg 𒄍 CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES IGI
U+1210E (73998) Assyrian cuneiform U1210E MesZL 702.svg 𒄎 CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES LU PLUS IGI
U+1210F (73999) Assyrian cuneiform U12032 or U1210F MesZL 353.svg 𒄏 CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES PA
U+12110 (74000) Assyrian cuneiform U12110 MesZL 376.svg 𒄐 CUNEIFORM SIGN GISAL
U+12111 (74001) Assyrian cuneiform U12111 MesZL 469.svg 𒄑 CUNEIFORM SIGN GISH
U+12112 (74002) Assyrian cuneiform U12112 MesZL 378.svg 𒄒 CUNEIFORM SIGN GISH CROSSING GISH
U+12113 (74003) Assyrian cuneiform U12113 MesZL 471.svg 𒄓 CUNEIFORM SIGN GISH TIMES BAD
U+12114 (74004) 𒄔 CUNEIFORM SIGN GISH TIMES TAK4
U+12115 (74005) Assyrian cuneiform U12115 MesZL 470.svg 𒄕 CUNEIFORM SIGN GISH TENU
U+12116 (74006) Assyrian cuneiform U12116 MesZL 891.svg 𒄖 CUNEIFORM SIGN GU
U+12117 (74007) Assyrian cuneiform U12117 MesZL 892.svg 𒄗 CUNEIFORM SIGN GU CROSSING GU
U+12118 (74008) Assyrian cuneiform U12118 MesZL 176.svg 𒄘 CUNEIFORM SIGN GU2
U+12119 (74009) Assyrian cuneiform U12119 MesZL 178.svg 𒄙 CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES KAK
U+1211A (74010) 𒄚 CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES KAK TIMES IGI GUNU
U+1211B (74011) Assyrian cuneiform U1211B MesZL 177.svg 𒄛 CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES NUN
U+1211C (74012) 𒄜 CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES SAL PLUS TUG2
U+1211D (74013) Assyrian cuneiform U1211D MesZL 509.svg 𒄝 CUNEIFORM SIGN GU2 GUNU
U+1211E (74014) Assyrian cuneiform U1211E MesZL 472.svg 𒄞 CUNEIFORM SIGN GUD
U+1211F (74015) Assyrian cuneiform U1211F MesZL 310.svg 𒄟 CUNEIFORM SIGN GUD TIMES A PLUS KUR
U+12120 (74016) Assyrian cuneiform U12120 MesZL 309.svg 𒄠 CUNEIFORM SIGN GUD TIMES KUR
U+12121 (74017) Assyrian cuneiform U12121 MesZL 572.svg 𒄡 CUNEIFORM SIGN GUD OVER GUD LUGAL
U+12122 (74018) Assyrian cuneiform U12122 MesZL 682.svg 𒄢 CUNEIFORM SIGN GUL
U+12123 (74019) Assyrian cuneiform U12123 MesZL 339.svg 𒄣 CUNEIFORM SIGN GUM
U+12124 (74020) Assyrian cuneiform U12124 MesZL 340.svg 𒄤 CUNEIFORM SIGN GUM TIMES SHE
U+12125 (74021) Assyrian cuneiform U12125 MesZL 180.svg 𒄥 CUNEIFORM SIGN GUR
U+12126 (74022) Assyrian cuneiform U12126 MesZL 819.svg 𒄦 CUNEIFORM SIGN GUR7
U+12127 (74023) Assyrian cuneiform U12127 MesZL 503.svg 𒄧 CUNEIFORM SIGN GURUN
U+12128 (74024) Assyrian cuneiform U12197 or U12128 MesZL 496.svg 𒄨 CUNEIFORM SIGN GURUSH
U+12129 (74025) Assyrian cuneiform U12129 MesZL 856.svg 𒄩 CUNEIFORM SIGN HA
U+1212A (74026) Assyrian cuneiform U1212A MesZL 857.svg 𒄪 CUNEIFORM SIGN HA TENU
U+1212B (74027) Assyrian cuneiform U1212B MesZL 558.svg 𒄫 CUNEIFORM SIGN HA GUNU
U+1212C (74028) Assyrian cuneiform U1212C MesZL 3 or U12400 MesZL 2.svg 𒄬 CUNEIFORM SIGN HAL
U+1212D (74029) Assyrian cuneiform U1212D MesZL 631 or U122B9 MesZL 632 and MesZL 633.svg 𒄭 CUNEIFORM SIGN HI
U+1212E (74030) Assyrian cuneiform U1212E MesZL 634.svg 𒄮 CUNEIFORM SIGN HI TIMES ASH
U+1212F (74031) Assyrian cuneiform U1212F MesZL 644.svg 𒄯 CUNEIFORM SIGN HI TIMES ASH2
U+12130 (74032) Assyrian cuneiform U12130 MesZL 595.svg 𒄰 CUNEIFORM SIGN HI TIMES BAD
U+12131 (74033) Assyrian cuneiform U12131 MesZL 659.svg 𒄱 CUNEIFORM SIGN HI TIMES DISH
U+12132 (74034) Assyrian cuneiform U12132 MesZL 650.svg 𒄲 CUNEIFORM SIGN HI TIMES GAD
U+12133 (74035) Assyrian cuneiform U12133 MesZL 660.svg 𒄳 CUNEIFORM SIGN HI TIMES KIN
U+12134 (74036) Assyrian cuneiform U12134 MesZL 636.svg 𒄴 CUNEIFORM SIGN HI TIMES NUN
U+12135 (74037) Assyrian cuneiform U12135 MesZL 643.svg 𒄵 CUNEIFORM SIGN HI TIMES SHE
U+12136 (74038) Assyrian cuneiform U12136 MesZL 688.svg 𒄶 CUNEIFORM SIGN HI TIMES U
U+12137 (74039) Assyrian cuneiform U12137 MesZL 132.svg 𒄷 CUNEIFORM SIGN HU
U+12138 (74040) Assyrian cuneiform U12138 MesZL 149 or U1218F MesZL 148.svg 𒄸 CUNEIFORM SIGN HUB2
U+12139 (74041) 𒄹 CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES AN
U+1213A (74042) 𒄺 CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES HAL
U+1213B (74043) 𒄻 CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES KASKAL
U+1213C (74044) 𒄼 CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES LISH
U+1213D (74045) Assyrian cuneiform U1213D MesZL 150.svg 𒄽 CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES UD
U+1213E (74046) Assyrian cuneiform U1213E MesZL 877.svg 𒄾 CUNEIFORM SIGN HUL2
U+1213F (74047) Assyrian cuneiform U1213F MesZL 252.svg 𒄿 CUNEIFORM SIGN I
U+12140 (74048) Assyrian cuneiform U12140 MesZL 260.svg 𒅀 CUNEIFORM SIGN I A
U+12141 (74049) Assyrian cuneiform U12141 MesZL 807.svg 𒅁 CUNEIFORM SIGN IB
U+12142 (74050) Assyrian cuneiform U12041 or U12142 or U12300 or U12357 MesZL 113 or U12458 MesZL 114.svg 𒅂 CUNEIFORM SIGN IDIM
U+12143 (74051) Assyrian cuneiform U12143 MesZL 377.svg 𒅃 CUNEIFORM SIGN IDIM OVER IDIM BUR
U+12144 (74052) 𒅄 CUNEIFORM SIGN IDIM OVER IDIM SQUARED
U+12145 (74053) Assyrian cuneiform U12145 MesZL 136.svg 𒅅 CUNEIFORM SIGN IG
U+12146 (74054) Assyrian cuneiform U12146 MesZL 724.svg 𒅆 CUNEIFORM SIGN IGI
U+12147 (74055) 𒅇 CUNEIFORM SIGN IGI DIB
U+12148 (74056) Assyrian cuneiform U12148 MesZL 726.svg 𒅈 CUNEIFORM SIGN IGI RI
U+12149 (74057) Assyrian cuneiform U12149 MesZL 724.svg 𒅉 CUNEIFORM SIGN IGI OVER IGI SHIR OVER SHIR UD OVER UD
U+1214A (74058) Assyrian cuneiform U1214A MesZL 564.svg 𒅊 CUNEIFORM SIGN IGI GUNU
U+1214B (74059) Assyrian cuneiform U1214B MesZL 348.svg 𒅋 CUNEIFORM SIGN IL
U+1214C (74060) Assyrian cuneiform U1214C MesZL 349.svg 𒅌 CUNEIFORM SIGN IL TIMES GAN2 TENU
U+1214D (74061) Assyrian cuneiform U1214D MesZL 493.svg 𒅍 CUNEIFORM SIGN IL2
U+1214E (74062) Assyrian cuneiform U1214E or U1224E MesZL 641.svg 𒅎 CUNEIFORM SIGN IM
U+1214F (74063) Assyrian cuneiform U1214F MesZL 642.svg 𒅏 CUNEIFORM SIGN IM TIMES TAK4
U+12150 (74064) Assyrian cuneiform U12150 MesZL 641.svg 𒅐 CUNEIFORM SIGN IM CROSSING IM
U+12151 (74065) 𒅑 CUNEIFORM SIGN IM OPPOSING IM
U+12152 (74066) Assyrian cuneiform U12152 MesZL 641.svg 𒅒 CUNEIFORM SIGN IM SQUARED
U+12153 (74067) Assyrian cuneiform U12153 or U1240C MesZL 863.svg 𒅓 CUNEIFORM SIGN IMIN
U+12154 (74068) Assyrian cuneiform U12154 MesZL 261.svg 𒅔 CUNEIFORM SIGN IN
U+12155 (74069) Assyrian cuneiform U12155 MesZL 437.svg 𒅕 CUNEIFORM SIGN IR
U+12156 (74070) Assyrian cuneiform U12156 MesZL 357.svg 𒅖 CUNEIFORM SIGN ISH
U+12157 (74071) Assyrian cuneiform U12157 MesZL 24.svg 𒅗 CUNEIFORM SIGN KA
U+12158 (74072) Assyrian cuneiform U12158 MesZL 64.svg 𒅘 CUNEIFORM SIGN KA TIMES A
U+12159 (74073) 𒅙 CUNEIFORM SIGN KA TIMES AD
U+1215A (74074) Assyrian cuneiform U1215A MesZL 34.svg 𒅚 CUNEIFORM SIGN KA TIMES AD PLUS KU3
U+1215B (74075) Assyrian cuneiform U1215B MesZL 46.svg 𒅛 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ASH2
U+1215C (74076) Assyrian cuneiform U1215C MesZL 29.svg 𒅜 CUNEIFORM SIGN KA TIMES BAD
U+1215D (74077) Assyrian cuneiform U1215D MesZL 47.svg 𒅝 CUNEIFORM SIGN KA TIMES BALAG
U+1215E (74078) Assyrian cuneiform U1215E MesZL 30.svg 𒅞 CUNEIFORM SIGN KA TIMES BAR
U+1215F (74079) 𒅟 CUNEIFORM SIGN KA TIMES BI
U+12160 (74080) Assyrian cuneiform U12160 MesZL 53.svg 𒅠 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ERIN2
U+12161 (74081) Assyrian cuneiform U12161 MesZL 62.svg 𒅡 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ESH2
U+12162 (74082) Assyrian cuneiform U12162 MesZL 44.svg 𒅢 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GA
U+12163 (74083) 𒅣 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAL
U+12164 (74084) Assyrian cuneiform U12164 MesZL 33.svg 𒅤 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAN2 TENU
U+12165 (74085) Assyrian cuneiform U12165 MesZL 65.svg 𒅥 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAR
U+12166 (74086) Assyrian cuneiform U12166 MesZL 66.svg 𒅦 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAR PLUS SHA3 PLUS A
U+12167 (74087) 𒅧 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GI
U+12168 (74088) Assyrian cuneiform U12168 MesZL 25.svg 𒅨 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GIR2
U+12169 (74089) 𒅩 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GISH PLUS SAR
U+1216A (74090) Assyrian cuneiform U1216A MesZL 37.svg 𒅪 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GISH CROSSING GISH
U+1216B (74091) Assyrian cuneiform U1216B MesZL 69.svg 𒅫 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GU
U+1216C (74092) Assyrian cuneiform U1216C MesZL 63.svg 𒅬 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GUR7
U+1216D (74093) Assyrian cuneiform U1216D MesZL 59.svg 𒅭 CUNEIFORM SIGN KA TIMES IGI
U+1216E (74094) Assyrian cuneiform U1216E MesZL 54.svg 𒅮 CUNEIFORM SIGN KA TIMES IM
U+1216F (74095) Assyrian cuneiform U1216F MesZL 38.svg 𒅯 CUNEIFORM SIGN KA TIMES KAK
U+12170 (74096) Assyrian cuneiform U12170 MesZL 60.svg 𒅰 CUNEIFORM SIGN KA TIMES KI
U+12171 (74097) 𒅱 CUNEIFORM SIGN KA TIMES KID
U+12172 (74098) Assyrian cuneiform U12172 MesZL 26.svg 𒅲 CUNEIFORM SIGN KA TIMES LI
U+12173 (74099) 𒅳 CUNEIFORM SIGN KA TIMES LU
U+12174 (74100) Assyrian cuneiform U12174 MesZL 61.svg 𒅴 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME
U+12175 (74101) Assyrian cuneiform U12175 MesZL 61.svg 𒅵 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS DU
U+12176 (74102) Assyrian cuneiform U12176 MesZL 61.svg 𒅶 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS GI
U+12177 (74103) Assyrian cuneiform U12177 MesZL 61.svg 𒅷 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS TE
U+12178 (74104) Assyrian cuneiform U12178 MesZL 57.svg 𒅸 CUNEIFORM SIGN KA TIMES MI
U+12179 (74105) 𒅹 CUNEIFORM SIGN KA TIMES MI PLUS NUNUZ
U+1217A (74106) Assyrian cuneiform U1217A MesZL 35.svg 𒅺 CUNEIFORM SIGN KA TIMES NE
U+1217B (74107) Assyrian cuneiform U1217B MesZL 31.svg 𒅻 CUNEIFORM SIGN KA TIMES NUN
U+1217C (74108) Assyrian cuneiform U1217C MesZL 52.svg 𒅼 CUNEIFORM SIGN KA TIMES PI
U+1217D (74109) Assyrian cuneiform U1217D MesZL 28.svg 𒅽 CUNEIFORM SIGN KA TIMES RU
U+1217E (74110) Assyrian cuneiform U1217E MesZL 32.svg 𒅾 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SA
U+1217F (74111) Assyrian cuneiform U1217F MesZL 45.svg 𒅿 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SAR
U+12180 (74112) Assyrian cuneiform U12180 MesZL 48.svg 𒆀 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHA
U+12181 (74113) Assyrian cuneiform U12181 MesZL 50.svg 𒆁 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHE
U+12182 (74114) Assyrian cuneiform U12182 MesZL 42.svg 𒆂 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHID
U+12183 (74115) Assyrian cuneiform U12183 MesZL 49.svg 𒆃 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHU
U+12184 (74116) Assyrian cuneiform U12184 MesZL 68.svg 𒆄 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SIG
U+12185 (74117) 𒆅 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SUHUR
U+12186 (74118) 𒆆 CUNEIFORM SIGN KA TIMES TAR
U+12187 (74119) Assyrian cuneiform U12187 MesZL 56.svg 𒆇 CUNEIFORM SIGN KA TIMES U
U+12188 (74120) Assyrian cuneiform U12188 MesZL 43.svg 𒆈 CUNEIFORM SIGN KA TIMES U2
U+12189 (74121) Assyrian cuneiform U12189 MesZL 51.svg 𒆉 CUNEIFORM SIGN KA TIMES UD
U+1218A (74122) 𒆊 CUNEIFORM SIGN KA TIMES UMUM TIMES PA
U+1218B (74123) Assyrian cuneiform U1218B MesZL 39.svg 𒆋 CUNEIFORM SIGN KA TIMES USH
U+1218C (74124) 𒆌 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ZI
U+1218D (74125) Assyrian cuneiform U1218D MesZL 222.svg 𒆍 CUNEIFORM SIGN KA2
U+1218E (74126) 𒆎 CUNEIFORM SIGN KA2 CROSSING KA2
U+1218F (74127) Assyrian cuneiform U12138 MesZL 149 or U1218F MesZL 148.svg 𒆏 CUNEIFORM SIGN KAB
U+12190 (74128) Assyrian cuneiform U12190 MesZL 108.svg 𒆐 CUNEIFORM SIGN KAD2
U+12191 (74129) Assyrian cuneiform U12191 MesZL 109.svg 𒆑 CUNEIFORM SIGN KAD3
U+12192 (74130) Assyrian cuneiform U12192 MesZL 568.svg 𒆒 CUNEIFORM SIGN KAD4
U+12193 (74131) Assyrian cuneiform U12193 MesZL 569.svg 𒆓 CUNEIFORM SIGN KAD5
U+12194 (74132) 𒆔 CUNEIFORM SIGN KAD5 OVER KAD5
U+12195 (74133) Assyrian cuneiform U12195 MesZL 379.svg 𒆕 CUNEIFORM SIGN KAK
U+12196 (74134) 𒆖 CUNEIFORM SIGN KAK TIMES IGI GUNU
U+12197 (74135) Assyrian cuneiform U12197 or U12128 MesZL 496.svg 𒆗 CUNEIFORM SIGN KAL
U+12198 (74136) Assyrian cuneiform U12198 MesZL 497.svg 𒆘 CUNEIFORM SIGN KAL TIMES BAD
U+12199 (74137) Assyrian cuneiform U12199 MesZL 496.svg 𒆙 CUNEIFORM SIGN KAL CROSSING KAL
U+1219A (74138) Assyrian cuneiform U1219A MesZL 595.svg 𒆚 CUNEIFORM SIGN KAM2
U+1219B (74139) Assyrian cuneiform U1219B MesZL 97.svg 𒆛 CUNEIFORM SIGN KAM4
U+1219C (74140) Assyrian cuneiform U1219C MesZL 302.svg 𒆜 CUNEIFORM SIGN KASKAL
U+1219D (74141) Assyrian cuneiform U1219D MesZL 307.svg 𒆝 CUNEIFORM SIGN KASKAL LAGAB TIMES U OVER LAGAB TIMES U
U+1219E (74142) Assyrian cuneiform U1219E MesZL 307.svg 𒆞 CUNEIFORM SIGN KASKAL OVER KASKAL LAGAB TIMES U OVER LAGAB TIMES U
U+1219F (74143) Assyrian cuneiform U120A1 or U1219F MesZL 271.svg 𒆟 CUNEIFORM SIGN KESH2
U+121A0 (74144) Assyrian cuneiform U121A0 MesZL 737.svg 𒆠 CUNEIFORM SIGN KI
U+121A1 (74145) Assyrian cuneiform U121A1 MesZL 738.svg 𒆡 CUNEIFORM SIGN KI TIMES BAD
U+121A2 (74146) Assyrian cuneiform U121A2 MesZL 740.svg 𒆢 CUNEIFORM SIGN KI TIMES U
U+121A3 (74147) Assyrian cuneiform U121A3 MesZL 739.svg 𒆣 CUNEIFORM SIGN KI TIMES UD
U+121A4 (74148) Assyrian cuneiform U121A4 MesZL 484.svg 𒆤 CUNEIFORM SIGN KID
U+121A5 (74149) Assyrian cuneiform U121A5 MesZL 815.svg 𒆥 CUNEIFORM SIGN KIN
U+121A6 (74150) Assyrian cuneiform U121A6 MesZL 435 and MesZL 436.svg 𒆦 CUNEIFORM SIGN KISAL
U+121A7 (74151) Assyrian cuneiform U121A7 MesZL 678.svg 𒆧 CUNEIFORM SIGN KISH
U+121A8 (74152) Assyrian cuneiform U121A8 MesZL 687.svg 𒆨 CUNEIFORM SIGN KISIM5
U+121A9 (74153) Assyrian cuneiform U121A9 MesZL 687.svg 𒆩 CUNEIFORM SIGN KISIM5 OVER KISIM5
U+121AA (74154) Assyrian cuneiform U120A0 or U12365 MesZL 810 or U121AA or U12089 MesZL 808 or U12306 or U12247 MesZL 809 and MesZL 811.svg 𒆪 CUNEIFORM SIGN KU
U+121AB (74155) Assyrian cuneiform U121AB MesZL 164.svg 𒆫 CUNEIFORM SIGN KU OVER HI TIMES ASH2 KU OVER HI TIMES ASH2
U+121AC (74156) Assyrian cuneiform U121AC MesZL 745.svg 𒆬 CUNEIFORM SIGN KU3
U+121AD (74157) Assyrian cuneiform U121AD MesZL 87 or U122FD MesZL 88 or U12305 MesZL 86.svg 𒆭 CUNEIFORM SIGN KU4
U+121AE (74158) 𒆮 CUNEIFORM SIGN KU4 VARIANT FORM
U+121AF (74159) Assyrian cuneiform U121AF MesZL 171.svg 𒆯 CUNEIFORM SIGN KU7
U+121B0 (74160) Assyrian cuneiform U121B0 MesZL 117.svg 𒆰 CUNEIFORM SIGN KUL
U+121B1 (74161) Assyrian cuneiform U121B1 MesZL 117.svg 𒆱 CUNEIFORM SIGN KUL GUNU
U+121B2 (74162) Assyrian cuneiform U121B2 MesZL 131.svg 𒆲 CUNEIFORM SIGN KUN
U+121B3 (74163) Assyrian cuneiform U121B3 MesZL 578.svg 𒆳 CUNEIFORM SIGN KUR
U+121B4 (74164) Assyrian cuneiform U121B4 MesZL 578.svg 𒆴 CUNEIFORM SIGN KUR OPPOSING KUR
U+121B5 (74165) Assyrian cuneiform U121B5 MesZL 896.svg 𒆵 CUNEIFORM SIGN KUSHU2
U+121B6 (74166) 𒆶 CUNEIFORM SIGN KWU318
U+121B7 (74167) Assyrian cuneiform U121B7 MesZL 89.svg 𒆷 CUNEIFORM SIGN LA
U+121B8 (74168) Assyrian cuneiform U121B8 MesZL 755.svg 𒆸 CUNEIFORM SIGN LAGAB
U+121B9 (74169) Assyrian cuneiform U121B9 MesZL 795.svg 𒆹 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A
U+121BA (74170) Assyrian cuneiform U121BA MesZL 797.svg 𒆺 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS DA PLUS HA
U+121BB (74171) Assyrian cuneiform U121BB MesZL 799.svg 𒆻 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS GAR
U+121BC (74172) Assyrian cuneiform U121BC MesZL 798.svg 𒆼 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS LAL
U+121BD (74173) Assyrian cuneiform U121BD MesZL 773.svg 𒆽 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES AL
U+121BE (74174) Assyrian cuneiform U121BE MesZL 758.svg 𒆾 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES AN
U+121BF (74175) Assyrian cuneiform U121BF MesZL 778.svg 𒆿 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ASH ZIDA TENU
U+121C0 (74176) Assyrian cuneiform U121C0 MesZL 760.svg 𒇀 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES BAD
U+121C1 (74177) Assyrian cuneiform U121C1 MesZL 769.svg 𒇁 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES BI
U+121C2 (74178) Assyrian cuneiform U121C2 MesZL 765.svg 𒇂 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES DAR
U+121C3 (74179) Assyrian cuneiform U121C3 MesZL 764.svg 𒇃 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES EN
U+121C4 (74180) Assyrian cuneiform U121C4 MesZL 775.svg 𒇄 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GA
U+121C5 (74181) Assyrian cuneiform U121C5 MesZL 801.svg 𒇅 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GAR
U+121C6 (74182) Assyrian cuneiform U121C6 MesZL 772.svg 𒇆 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GUD
U+121C7 (74183) Assyrian cuneiform U121C7 MesZL 766.svg 𒇇 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GUD PLUS GUD
U+121C8 (74184) Assyrian cuneiform U121C8 MesZL 800.svg 𒇈 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HA
U+121C9 (74185) Assyrian cuneiform U121C9 MesZL 756 and MesZL 757.svg 𒇉 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HAL
U+121CA (74186) Assyrian cuneiform U121CA MesZL 784.svg 𒇊 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HI TIMES NUN
U+121CB (74187) Assyrian cuneiform U121CB MesZL 776.svg 𒇋 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IGI GUNU
U+121CC (74188) Assyrian cuneiform U121CC MesZL 785.svg 𒇌 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM
U+121CD (74189) 𒇍 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM PLUS HA
U+121CE (74190) 𒇎 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM PLUS LU
U+121CF (74191) Assyrian cuneiform U121CF MesZL 789.svg 𒇏 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KI
U+121D0 (74192) Assyrian cuneiform U121D0 MesZL 794.svg 𒇐 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KIN
U+121D1 (74193) Assyrian cuneiform U121D1 MesZL 790.svg 𒇑 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KU3
U+121D2 (74194) Assyrian cuneiform U121D2 MesZL 761.svg 𒇒 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KUL
U+121D3 (74195) Assyrian cuneiform U121D3 MesZL 762.svg 𒇓 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KUL PLUS HI PLUS A
U+121D4 (74196) Assyrian cuneiform U121D4 MesZL 804.svg 𒇔 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LAGAB
U+121D5 (74197) Assyrian cuneiform U121D5 MesZL 782.svg 𒇕 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LISH
U+121D6 (74198) Assyrian cuneiform U121D6 MesZL 793.svg 𒇖 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LU
U+121D7 (74199) Assyrian cuneiform U121D7 MesZL 777.svg 𒇗 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LUL
U+121D8 (74200) Assyrian cuneiform U121D8 MesZL 791.svg 𒇘 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ME
U+121D9 (74201) Assyrian cuneiform U121D9 MesZL 792.svg 𒇙 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ME PLUS EN
U+121DA (74202) Assyrian cuneiform U121DA MesZL 780.svg 𒇚 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES MUSH
U+121DB (74203) Assyrian cuneiform U121DB MesZL 768.svg 𒇛 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES NE
U+121DC (74204) Assyrian cuneiform U121DC MesZL 779.svg 𒇜 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHE PLUS SUM
U+121DD (74205) Assyrian cuneiform U121DD MesZL 771.svg 𒇝 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHITA PLUS GISH PLUS ERIN2
U+121DE (74206) Assyrian cuneiform U121DE MesZL 771.svg 𒇞 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHITA PLUS GISH TENU
U+121DF (74207) Assyrian cuneiform U121DF MesZL 802.svg 𒇟 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHU2
U+121E0 (74208) Assyrian cuneiform U121E0 MesZL 803.svg 𒇠 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHU2 PLUS SHU2
U+121E1 (74209) Assyrian cuneiform U121E1 MesZL 767.svg 𒇡 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SUM
U+121E2 (74210) 𒇢 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TAG
U+121E3 (74211) Assyrian cuneiform U121E3 MesZL 759.svg 𒇣 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TAK4
U+121E4 (74212) Assyrian cuneiform U121E4 MesZL 781.svg 𒇤 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TE PLUS A PLUS SU PLUS NA
U+121E5 (74213) Assyrian cuneiform U121E5 MesZL 786.svg 𒇥 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U
U+121E6 (74214) Assyrian cuneiform U121E6 MesZL 787.svg 𒇦 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U PLUS A
U+121E7 (74215) Assyrian cuneiform U121E7 MesZL 788.svg 𒇧 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U PLUS U PLUS U
U+121E8 (74216) Assyrian cuneiform U121E8 MesZL 774.svg 𒇨 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U2 PLUS ASH
U+121E9 (74217) Assyrian cuneiform U121E9 MesZL 783.svg 𒇩 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES UD
U+121EA (74218) Assyrian cuneiform U121EA MesZL 770.svg 𒇪 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES USH
U+121EB (74219) Assyrian cuneiform U121EB MesZL 805.svg 𒇫 CUNEIFORM SIGN LAGAB SQUARED
U+121EC (74220) Assyrian cuneiform U121EC MesZL 719.svg 𒇬 CUNEIFORM SIGN LAGAR
U+121ED (74221) Assyrian cuneiform U121ED MesZL 722.svg 𒇭 CUNEIFORM SIGN LAGAR TIMES SHE
U+121EE (74222) Assyrian cuneiform U121EE MesZL 723.svg 𒇮 CUNEIFORM SIGN LAGAR TIMES SHE PLUS SUM
U+121EF (74223) Assyrian cuneiform U121EF MesZL 721.svg 𒇯 CUNEIFORM SIGN LAGAR GUNU
U+121F0 (74224) Assyrian cuneiform U121F0 MesZL 721.svg 𒇰 CUNEIFORM SIGN LAGAR GUNU OVER LAGAR GUNU SHE
U+121F1 (74225) 𒇱 CUNEIFORM SIGN LAHSHU
U+121F2 (74226) Assyrian cuneiform U121F2 MesZL 750.svg 𒇲 CUNEIFORM SIGN LAL
U+121F3 (74227) Assyrian cuneiform U121F3 MesZL 751 and MesZL 752.svg 𒇳 CUNEIFORM SIGN LAL TIMES LAL
U+121F4 (74228) Assyrian cuneiform U121F4 MesZL 693.svg 𒇴 CUNEIFORM SIGN LAM
U+121F5 (74229) Assyrian cuneiform U121F5 MesZL 694.svg 𒇵 CUNEIFORM SIGN LAM TIMES KUR
U+121F6 (74230) 𒇶 CUNEIFORM SIGN LAM TIMES KUR PLUS RU
U+121F7 (74231) Assyrian cuneiform U121F7 MesZL 85.svg 𒇷 CUNEIFORM SIGN LI
U+121F8 (74232) Assyrian cuneiform U121F8 MesZL 544.svg 𒇸 CUNEIFORM SIGN LIL
U+121F9 (74233) Assyrian cuneiform U121F9 or U12402 MesZL 215.svg 𒇹 CUNEIFORM SIGN LIMMU2
U+121FA (74234) Assyrian cuneiform U121FA MesZL 591.svg 𒇺 CUNEIFORM SIGN LISH
U+121FB (74235) Assyrian cuneiform U12073 MesZL 813 or U121FB MesZL 812 or U121FC MesZL 814.svg 𒇻 CUNEIFORM SIGN LU
U+121FC (74236) Assyrian cuneiform U12073 MesZL 813 or U121FB MesZL 812 or U121FC MesZL 814.svg 𒇼 CUNEIFORM SIGN LU TIMES BAD
U+121FD (74237) Assyrian cuneiform U121FD MesZL 514.svg 𒇽 CUNEIFORM SIGN LU2
U+121FE (74238) Assyrian cuneiform U121FE MesZL 523.svg 𒇾 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES AL
U+121FF (74239) Assyrian cuneiform U121FF MesZL 517.svg 𒇿 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES BAD
U+12200 (74240) Assyrian cuneiform U12200 or U12210 MesZL 530 and MesZL 529.svg 𒈀 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES ESH2
U+12201 (74241) Assyrian cuneiform U12201 MesZL 531.svg 𒈁 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES ESH2 TENU
U+12202 (74242) Assyrian cuneiform U12202 MesZL 521.svg 𒈂 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES GAN2 TENU
U+12203 (74243) Assyrian cuneiform U12203 MesZL 525.svg 𒈃 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES HI TIMES BAD
U+12204 (74244) Assyrian cuneiform U12204 MesZL 526.svg 𒈄 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES IM
U+12205 (74245) Assyrian cuneiform U12205 MesZL 519.svg 𒈅 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES KAD2
U+12206 (74246) Assyrian cuneiform U12206 MesZL 520.svg 𒈆 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES KAD3
U+12207 (74247) 𒈇 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES KAD3 PLUS ASH
U+12208 (74248) Assyrian cuneiform U12208 MesZL 527.svg 𒈈 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES KI
U+12209 (74249) 𒈉 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES LA PLUS ASH
U+1220A (74250) Assyrian cuneiform U1220A MesZL 528.svg 𒈊 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES LAGAB
U+1220B (74251) Assyrian cuneiform U1220B MesZL 527.1.svg 𒈋 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES ME PLUS EN
U+1220C (74252) Assyrian cuneiform U1220C MesZL 522.svg 𒈌 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES NE
U+1220D (74253) 𒈍 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES NU
U+1220E (74254) 𒈎 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES SI PLUS ASH
U+1220F (74255) Assyrian cuneiform U1220F MesZL 533.svg 𒈏 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES SIK2 PLUS BU
U+12210 (74256) Assyrian cuneiform U12200 or U12210 MesZL 530 and MesZL 529.svg 𒈐 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES TUG2
U+12211 (74257) Assyrian cuneiform U12211 MesZL 515.svg 𒈑 CUNEIFORM SIGN LU2 TENU
U+12212 (74258) Assyrian cuneiform U12212 MesZL 514.svg 𒈒 CUNEIFORM SIGN LU2 CROSSING LU2
U+12213 (74259) Assyrian cuneiform U12213 MesZL 514.svg 𒈓 CUNEIFORM SIGN LU2 OPPOSING LU2
U+12214 (74260) Assyrian cuneiform U12214 MesZL 514.svg 𒈔 CUNEIFORM SIGN LU2 SQUARED
U+12215 (74261) Assyrian cuneiform U12215 MesZL 516 or MesZL 534.svg 𒈕 CUNEIFORM SIGN LU2 SHESHIG
U+12216 (74262) Assyrian cuneiform U12216 MesZL 555.svg 𒈖 CUNEIFORM SIGN LU3
U+12217 (74263) Assyrian cuneiform U12217 MesZL 266.svg 𒈗 CUNEIFORM SIGN LUGAL
U+12218 (74264) Assyrian cuneiform U12218 MesZL 266.svg 𒈘 CUNEIFORM SIGN LUGAL OVER LUGAL
U+12219 (74265) Assyrian cuneiform U12219 MesZL 268.svg 𒈙 CUNEIFORM SIGN LUGAL OPPOSING LUGAL
U+1221A (74266) 𒈚 CUNEIFORM SIGN LUGAL SHESHIG
U+1221B (74267) Assyrian cuneiform U1221B MesZL 494.svg 𒈛 CUNEIFORM SIGN LUH
U+1221C (74268) Assyrian cuneiform U1221C MesZL 570.svg 𒈜 CUNEIFORM SIGN LUL
U+1221D (74269) Assyrian cuneiform U1221D MesZL 900 or U12231 MesZL 901.svg 𒈝 CUNEIFORM SIGN LUM
U+1221E (74270) Assyrian cuneiform U1221E MesZL 902.svg 𒈞 CUNEIFORM SIGN LUM OVER LUM
U+1221F (74271) Assyrian cuneiform U1221F MesZL 904.svg 𒈟 CUNEIFORM SIGN LUM OVER LUM GAR OVER GAR
U+12220 (74272) Assyrian cuneiform U12220 MesZL 552.svg 𒈠 CUNEIFORM SIGN MA
U+12221 (74273) 𒈡 CUNEIFORM SIGN MA TIMES TAK4
U+12222 (74274) Assyrian cuneiform U12222 MesZL 270 or U122E7 MesZL 292.svg 𒈢 CUNEIFORM SIGN MA GUNU
U+12223 (74275) Assyrian cuneiform U12223 MesZL 201.svg 𒈣 CUNEIFORM SIGN MA2
U+12224 (74276) Assyrian cuneiform U12224 MesZL 91.svg 𒈤 CUNEIFORM SIGN MAH
U+12225 (74277) Assyrian cuneiform U12225 MesZL 483.svg 𒈥 CUNEIFORM SIGN MAR
U+12226 (74278) Assyrian cuneiform U12047 MesZL 121 or U12226 MesZL 120 or U1244F MesZL 122.svg 𒈦 CUNEIFORM SIGN MASH
U+12227 (74279) Assyrian cuneiform U12227 MesZL 130.svg 𒈧 CUNEIFORM SIGN MASH2
U+12228 (74280) Assyrian cuneiform U12228 MesZL 753.svg 𒈨 CUNEIFORM SIGN ME
U+12229 (74281) Assyrian cuneiform U12229 MesZL 486 or U122C3 MesZL 485.svg 𒈩 CUNEIFORM SIGN MES
U+1222A (74282) Assyrian cuneiform U1222A MesZL 681.svg 𒈪 CUNEIFORM SIGN MI
U+1222B (74283) Assyrian cuneiform U1222B MesZL 825.svg 𒈫 CUNEIFORM SIGN MIN
U+1222C (74284) Assyrian cuneiform U1222C MesZL 98.svg 𒈬 CUNEIFORM SIGN MU
U+1222D (74285) Assyrian cuneiform U1222D MesZL 301.svg 𒈭 CUNEIFORM SIGN MU OVER MU
U+1222E (74286) Assyrian cuneiform U1222E MesZL 12.svg 𒈮 CUNEIFORM SIGN MUG
U+1222F (74287) Assyrian cuneiform U1222F MesZL 13.svg 𒈯 CUNEIFORM SIGN MUG GUNU
U+12230 (74288) Assyrian cuneiform U12230 MesZL 820.svg 𒈰 CUNEIFORM SIGN MUNSUB
U+12231 (74289) Assyrian cuneiform U1221D MesZL 900 or U12231 MesZL 901.svg 𒈱 CUNEIFORM SIGN MURGU2
U+12232 (74290) Assyrian cuneiform U12232 MesZL 585.svg 𒈲 CUNEIFORM SIGN MUSH
U+12233 (74291) 𒈳 CUNEIFORM SIGN MUSH TIMES A
U+12234 (74292) 𒈴 CUNEIFORM SIGN MUSH TIMES KUR
U+12235 (74293) 𒈵 CUNEIFORM SIGN MUSH TIMES ZA
U+12236 (74294) Assyrian cuneiform U12236 or U12238 MesZL 586.svg 𒈶 CUNEIFORM SIGN MUSH OVER MUSH
U+12237 (74295) Assyrian cuneiform U12237 MesZL 586.svg 𒈷 CUNEIFORM SIGN MUSH OVER MUSH TIMES A PLUS NA
U+12238 (74296) Assyrian cuneiform U12236 or U12238 MesZL 586.svg 𒈸 CUNEIFORM SIGN MUSH CROSSING MUSH
U+12239 (74297) Assyrian cuneiform U12239 MesZL 153.svg 𒈹 CUNEIFORM SIGN MUSH3
U+1223A (74298) Assyrian cuneiform U1223A MesZL 154.svg 𒈺 CUNEIFORM SIGN MUSH3 TIMES A
U+1223B (74299) Assyrian cuneiform U1223B MesZL 155.svg 𒈻 CUNEIFORM SIGN MUSH3 TIMES A PLUS DI
U+1223C (74300) 𒈼 CUNEIFORM SIGN MUSH3 TIMES DI
U+1223D (74301) Assyrian cuneiform U1223D MesZL 152.svg 𒈽 CUNEIFORM SIGN MUSH3 GUNU
U+1223E (74302) Assyrian cuneiform U1223E MesZL 110.svg 𒈾 CUNEIFORM SIGN NA
U+1223F (74303) Assyrian cuneiform U1223F MesZL 689.svg 𒈿 CUNEIFORM SIGN NA2
U+12240 (74304) Assyrian cuneiform U12240 MesZL 293.svg 𒉀 CUNEIFORM SIGN NAGA
U+12241 (74305) Assyrian cuneiform U12241 MesZL 293.svg 𒉁 CUNEIFORM SIGN NAGA INVERTED
U+12242 (74306) Assyrian cuneiform U12242 MesZL 294.svg 𒉂 CUNEIFORM SIGN NAGA TIMES SHU TENU
U+12243 (74307) Assyrian cuneiform U12243 MesZL 293.svg 𒉃 CUNEIFORM SIGN NAGA OPPOSING NAGA
U+12244 (74308) Assyrian cuneiform U12244 MesZL 893.svg 𒉄 CUNEIFORM SIGN NAGAR
U+12245 (74309) 𒉅 CUNEIFORM SIGN NAM NUTILLU
U+12246 (74310) Assyrian cuneiform U12246 MesZL 134.svg 𒉆 CUNEIFORM SIGN NAM
U+12247 (74311) Assyrian cuneiform U120A0 or U12365 MesZL 810 or U121AA or U12089 MesZL 808 or U12306 or U12247 MesZL 809 and MesZL 811.svg 𒉇 CUNEIFORM SIGN NAM2
U+12248 (74312) Assyrian cuneiform U12248 MesZL 313.svg 𒉈 CUNEIFORM SIGN NE
U+12249 (74313) Assyrian cuneiform U12249 MesZL 315.svg 𒉉 CUNEIFORM SIGN NE TIMES A
U+1224A (74314) Assyrian cuneiform U1224A MesZL 314.svg 𒉊 CUNEIFORM SIGN NE TIMES UD
U+1224B (74315) Assyrian cuneiform U1224B MesZL 312.svg 𒉋 CUNEIFORM SIGN NE SHESHIG
U+1224C (74316) Assyrian cuneiform U1224C MesZL 380.svg 𒉌 CUNEIFORM SIGN NI
U+1224D (74317) Assyrian cuneiform U1224D MesZL 380.svg 𒉍 CUNEIFORM SIGN NI TIMES E
U+1224E (74318) Assyrian cuneiform U1214E or U1224E MesZL 641.svg 𒉎 CUNEIFORM SIGN NI2
U+1224F (74319) Assyrian cuneiform U1224F MesZL 690.svg 𒉏 CUNEIFORM SIGN NIM
U+12250 (74320) Assyrian cuneiform U12250 MesZL 691.svg 𒉐 CUNEIFORM SIGN NIM TIMES GAN2 TENU
U+12251 (74321) Assyrian cuneiform U12251 MesZL 692.svg 𒉑 CUNEIFORM SIGN NIM TIMES GAR PLUS GAN2 TENU
U+12252 (74322) Assyrian cuneiform U12252 MesZL 316.svg 𒉒 CUNEIFORM SIGN NINDA2
U+12253 (74323) Assyrian cuneiform U12253 MesZL 320.svg 𒉓 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES AN
U+12254 (74324) Assyrian cuneiform U12254 MesZL 317.svg 𒉔 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES ASH
U+12255 (74325) Assyrian cuneiform U12255 MesZL 318.svg 𒉕 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES ASH PLUS ASH
U+12256 (74326) Assyrian cuneiform U12256 MesZL 327.svg 𒉖 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES GUD
U+12257 (74327) Assyrian cuneiform U12257 MesZL 337.svg 𒉗 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES ME PLUS GAN2 TENU
U+12258 (74328) Assyrian cuneiform U12258 MesZL 326.svg 𒉘 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES NE
U+12259 (74329) Assyrian cuneiform U12259 or U1236B MesZL 324.svg 𒉙 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES NUN
U+1225A (74330) Assyrian cuneiform U1225A MesZL 333.svg 𒉚 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES SHE
U+1225B (74331) Assyrian cuneiform U1225B MesZL 333.svg 𒉛 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES SHE PLUS A AN
U+1225C (74332) Assyrian cuneiform U1225C MesZL 331.svg 𒉜 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES SHE PLUS ASH
U+1225D (74333) Assyrian cuneiform U1225D MesZL 332.svg 𒉝 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES SHE PLUS ASH PLUS ASH
U+1225E (74334) Assyrian cuneiform U1225E MesZL 330.svg 𒉞 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES U2 PLUS ASH
U+1225F (74335) 𒉟 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES USH
U+12260 (74336) Assyrian cuneiform U12260 MesZL 485 or MesZL 546.svg 𒉠 CUNEIFORM SIGN NISAG
U+12261 (74337) Assyrian cuneiform U12261 MesZL 112.svg 𒉡 CUNEIFORM SIGN NU
U+12262 (74338) Assyrian cuneiform U122D3 or U12262 MesZL 115.svg 𒉢 CUNEIFORM SIGN NU11
U+12263 (74339) Assyrian cuneiform U12263 MesZL 143 or U12269 MesZL 144.svg 𒉣 CUNEIFORM SIGN NUN
U+12264 (74340) Assyrian cuneiform U12264 MesZL 146.2.svg 𒉤 CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES GAR
U+12265 (74341) Assyrian cuneiform U12265 MesZL 146.svg 𒉥 CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES MASH
U+12266 (74342) Assyrian cuneiform U12266 MesZL 147.svg 𒉦 CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES SAL
U+12267 (74343) Assyrian cuneiform U12267 MesZL 147.svg 𒉧 CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES SAL OVER NUN LAGAR TIMES SAL
U+12268 (74344) 𒉨 CUNEIFORM SIGN NUN LAGAR TIMES USH
U+12269 (74345) Assyrian cuneiform U12263 MesZL 143 or U12269 MesZL 144.svg 𒉩 CUNEIFORM SIGN NUN TENU
U+1226A (74346) Assyrian cuneiform U1226A MesZL 502.svg 𒉪 CUNEIFORM SIGN NUN OVER NUN
U+1226B (74347) Assyrian cuneiform U1226B MesZL 107 or U122FA MesZL 106.svg 𒉫 CUNEIFORM SIGN NUN CROSSING NUN
U+1226C (74348) Assyrian cuneiform U1226C MesZL 145.svg 𒉬 CUNEIFORM SIGN NUN CROSSING NUN LAGAR OVER LAGAR
U+1226D (74349) Assyrian cuneiform U1226D MesZL 614.svg 𒉭 CUNEIFORM SIGN NUNUZ
U+1226E (74350) Assyrian cuneiform U1226E MesZL 619.svg 𒉮 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES ASHGAB
U+1226F (74351) Assyrian cuneiform U1226F or U12278 MesZL 621.svg 𒉯 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES BI
U+12270 (74352) Assyrian cuneiform U12270 MesZL 625 or U12271 MesZL 623.svg 𒉰 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES DUG
U+12271 (74353) Assyrian cuneiform U12270 MesZL 625 or U12271 MesZL 623.svg 𒉱 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES GUD
U+12272 (74354) Assyrian cuneiform U12272 MesZL 627.svg 𒉲 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES IGI GUNU
U+12273 (74355) Assyrian cuneiform U12273 MesZL 618.svg 𒉳 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES KAD3
U+12274 (74356) Assyrian cuneiform U12274 MesZL 616.svg 𒉴 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES LA
U+12275 (74357) Assyrian cuneiform U12275 MesZL 620.svg 𒉵 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES NE
U+12276 (74358) Assyrian cuneiform U12276 MesZL 617.svg 𒉶 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES SILA3
U+12277 (74359) Assyrian cuneiform U12277 MesZL 624.svg 𒉷 CUNEIFORM SIGN NUNUZ AB2 TIMES U2
U+12278 (74360) Assyrian cuneiform U1226F or U12278 MesZL 621.svg 𒉸 CUNEIFORM SIGN NUNUZ KISIM5 TIMES BI
U+12279 (74361) Assyrian cuneiform U12279 MesZL 622.svg 𒉹 CUNEIFORM SIGN NUNUZ KISIM5 TIMES BI U
U+1227A (74362) Assyrian cuneiform U1227A MesZL 464 or U12450 MesZL 465.svg 𒉺 CUNEIFORM SIGN PA
U+1227B (74363) Assyrian cuneiform U1227B MesZL 746.svg 𒉻 CUNEIFORM SIGN PAD
U+1227C (74364) Assyrian cuneiform U1227C MesZL 685.svg 𒉼 CUNEIFORM SIGN PAN
U+1227D (74365) Assyrian cuneiform U1227D MesZL 92.svg 𒉽 CUNEIFORM SIGN PAP
U+1227E (74366) Assyrian cuneiform U1227E MesZL 741.svg 𒉾 CUNEIFORM SIGN PESH2
U+1227F (74367) Assyrian cuneiform U1227F MesZL 598.svg 𒉿 CUNEIFORM SIGN PI
U+12280 (74368) Assyrian cuneiform U12280 MesZL 598.svg 𒊀 CUNEIFORM SIGN PI TIMES A
U+12281 (74369) Assyrian cuneiform U12281 MesZL 598.svg 𒊁 CUNEIFORM SIGN PI TIMES AB
U+12282 (74370) Assyrian cuneiform U12282 MesZL 598.svg 𒊂 CUNEIFORM SIGN PI TIMES BI
U+12283 (74371) Assyrian cuneiform U12283 MesZL 598.svg 𒊃 CUNEIFORM SIGN PI TIMES BU
U+12284 (74372) Assyrian cuneiform U12284 MesZL 598.svg 𒊄 CUNEIFORM SIGN PI TIMES E
U+12285 (74373) Assyrian cuneiform U12285 MesZL 598.svg 𒊅 CUNEIFORM SIGN PI TIMES I
U+12286 (74374) Assyrian cuneiform U12286 MesZL 598.svg 𒊆 CUNEIFORM SIGN PI TIMES IB
U+12287 (74375) Assyrian cuneiform U12287 MesZL 598.svg 𒊇 CUNEIFORM SIGN PI TIMES U
U+12288 (74376) 𒊈 CUNEIFORM SIGN PI TIMES U2
U+12289 (74377) Assyrian cuneiform U12289 MesZL 598.svg 𒊉 CUNEIFORM SIGN PI CROSSING PI
U+1228A (74378) Assyrian cuneiform U1210A or U1228A MesZL 701.svg 𒊊 CUNEIFORM SIGN PIRIG
U+1228B (74379) Assyrian cuneiform U1228B MesZL 295.svg 𒊋 CUNEIFORM SIGN PIRIG TIMES KAL
U+1228C (74380) Assyrian cuneiform U1228C MesZL 296.svg 𒊌 CUNEIFORM SIGN PIRIG TIMES UD
U+1228D (74381) Assyrian cuneiform U1228D MesZL 297.svg 𒊍 CUNEIFORM SIGN PIRIG TIMES ZA
U+1228E (74382) Assyrian cuneiform U1228E MesZL 701.svg 𒊎 CUNEIFORM SIGN PIRIG OPPOSING PIRIG
U+1228F (74383) Assyrian cuneiform U1228F MesZL 511.svg 𒊏 CUNEIFORM SIGN RA
U+12290 (74384) Assyrian cuneiform U12290 MesZL 262.svg 𒊐 CUNEIFORM SIGN RAB
U+12291 (74385) Assyrian cuneiform U12291 MesZL 142.svg 𒊑 CUNEIFORM SIGN RI
U+12292 (74386) Assyrian cuneiform U12292 MesZL 111.svg 𒊒 CUNEIFORM SIGN RU
U+12293 (74387) Assyrian cuneiform U12293 MesZL 172.svg 𒊓 CUNEIFORM SIGN SA
U+12294 (74388) Assyrian cuneiform U12294 MesZL 743.svg 𒊔 CUNEIFORM SIGN SAG NUTILLU
U+12295 (74389) Assyrian cuneiform U12295 MesZL 184.svg 𒊕 CUNEIFORM SIGN SAG
U+12296 (74390) Assyrian cuneiform U12296 MesZL 197.svg 𒊖 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES A
U+12297 (74391) Assyrian cuneiform U12297 MesZL 187.svg 𒊗 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES DU
U+12298 (74392) 𒊘 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES DUB
U+12299 (74393) Assyrian cuneiform U12299 MesZL 198.svg 𒊙 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES HA
U+1229A (74394) Assyrian cuneiform U1229A MesZL 188.svg 𒊚 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES KAK
U+1229B (74395) 𒊛 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES KUR
U+1229C (74396) Assyrian cuneiform U1229C MesZL 200.svg 𒊜 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES LUM
U+1229D (74397) Assyrian cuneiform U1229D MesZL 195.svg 𒊝 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES MI
U+1229E (74398) Assyrian cuneiform U1229E MesZL 185.svg 𒊞 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES NUN
U+1229F (74399) Assyrian cuneiform U1229F MesZL 199.svg 𒊟 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES SAL
U+122A0 (74400) Assyrian cuneiform U122A0 MesZL 191.svg 𒊠 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES SHID
U+122A1 (74401) 𒊡 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES TAB
U+122A2 (74402) Assyrian cuneiform U122A2 MesZL 192.svg 𒊢 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES U2
U+122A3 (74403) Assyrian cuneiform U122A3 MesZL 193.svg 𒊣 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES UB
U+122A4 (74404) Assyrian cuneiform U122A4 MesZL 186.svg 𒊤 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES UM
U+122A5 (74405) Assyrian cuneiform U122A5 MesZL 196.svg 𒊥 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES UR
U+122A6 (74406) Assyrian cuneiform U122A6 MesZL 190.svg 𒊦 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES USH
U+122A7 (74407) Assyrian cuneiform U122A7 MesZL 184.svg 𒊧 CUNEIFORM SIGN SAG OVER SAG
U+122A8 (74408) Assyrian cuneiform U122A8 MesZL 512.svg 𒊨 CUNEIFORM SIGN SAG GUNU
U+122A9 (74409) Assyrian cuneiform U122A9 MesZL 883.svg 𒊩 CUNEIFORM SIGN SAL
U+122AA (74410) Assyrian cuneiform U122AA MesZL 885.svg 𒊪 CUNEIFORM SIGN SAL LAGAB TIMES ASH2
U+122AB (74411) 𒊫 CUNEIFORM SIGN SANGA2
U+122AC (74412) Assyrian cuneiform U122AC MesZL 541.svg 𒊬 CUNEIFORM SIGN SAR
U+122AD (74413) Assyrian cuneiform U122AD MesZL 566.svg 𒊭 CUNEIFORM SIGN SHA
U+122AE (74414) Assyrian cuneiform U122AE MesZL 599.svg 𒊮 CUNEIFORM SIGN SHA3
U+122AF (74415) Assyrian cuneiform U122AF MesZL 608.svg 𒊯 CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES A
U+122B0 (74416) Assyrian cuneiform U122B0 MesZL 600.svg 𒊰 CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES BAD
U+122B1 (74417) Assyrian cuneiform U122B1 MesZL 603.svg 𒊱 CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES GISH
U+122B2 (74418) Assyrian cuneiform U122B2 MesZL 602.svg 𒊲 CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES NE
U+122B3 (74419) Assyrian cuneiform U122B3 MesZL 609.svg 𒊳 CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES SHU2
U+122B4 (74420) Assyrian cuneiform U122B4 MesZL 601.svg 𒊴 CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES TUR
U+122B5 (74421) Assyrian cuneiform U122B5 MesZL 605.svg 𒊵 CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES U
U+122B6 (74422) Assyrian cuneiform U122B6 MesZL 606.svg 𒊶 CUNEIFORM SIGN SHA3 TIMES U PLUS A
U+122B7 (74423) Assyrian cuneiform U122B7 MesZL 571.svg 𒊷 CUNEIFORM SIGN SHA6
U+122B8 (74424) 𒊸 CUNEIFORM SIGN SHAB6
U+122B9 (74425) Assyrian cuneiform U1212D MesZL 631 or U122B9 MesZL 632 and MesZL 633.svg 𒊹 CUNEIFORM SIGN SHAR2
U+122BA (74426) Assyrian cuneiform U122BA MesZL 579.svg 𒊺 CUNEIFORM SIGN SHE
U+122BB (74427) 𒊻 CUNEIFORM SIGN SHE HU
U+122BC (74428) Assyrian cuneiform U122BC MesZL 588.svg 𒊼 CUNEIFORM SIGN SHE OVER SHE GAD OVER GAD GAR OVER GAR
U+122BD (74429) Assyrian cuneiform U122BD MesZL 588.svg 𒊽 CUNEIFORM SIGN SHE OVER SHE TAB OVER TAB GAR OVER GAR
U+122BE (74430) Assyrian cuneiform U122BE MesZL 878.svg 𒊾 CUNEIFORM SIGN SHEG9
U+122BF (74431) Assyrian cuneiform U122BF MesZL 17.svg 𒊿 CUNEIFORM SIGN SHEN
U+122C0 (74432) Assyrian cuneiform U122C0 or U12336 MesZL 535.svg 𒋀 CUNEIFORM SIGN SHESH
U+122C1 (74433) Assyrian cuneiform U122C1 MesZL 821.svg 𒋁 CUNEIFORM SIGN SHESH2
U+122C2 (74434) Assyrian cuneiform U122C2 MesZL 100.svg 𒋂 CUNEIFORM SIGN SHESHLAM
U+122C3 (74435) Assyrian cuneiform U12229 MesZL 486 or U122C3 MesZL 485.svg 𒋃 CUNEIFORM SIGN SHID
U+122C4 (74436) Assyrian cuneiform U122C4 MesZL 489.svg 𒋄 CUNEIFORM SIGN SHID TIMES A
U+122C5 (74437) Assyrian cuneiform U122C5 MesZL 487.svg 𒋅 CUNEIFORM SIGN SHID TIMES IM
U+122C6 (74438) Assyrian cuneiform U122C6 MesZL 362.svg 𒋆 CUNEIFORM SIGN SHIM
U+122C7 (74439) Assyrian cuneiform U122C7 MesZL 372.svg 𒋇 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES A
U+122C8 (74440) Assyrian cuneiform U122C8 MesZL 363.svg 𒋈 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES BAL
U+122C9 (74441) Assyrian cuneiform U122C9 MesZL 367.svg 𒋉 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES BULUG
U+122CA (74442) Assyrian cuneiform U122CA MesZL 366.svg 𒋊 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES DIN
U+122CB (74443) Assyrian cuneiform U122CB MesZL 373.svg 𒋋 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES GAR
U+122CC (74444) Assyrian cuneiform U122CC MesZL 371.svg 𒋌 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES IGI
U+122CD (74445) Assyrian cuneiform U122CD MesZL 368.svg 𒋍 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES IGI GUNU
U+122CE (74446) Assyrian cuneiform U122CE MesZL 375.svg 𒋎 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES KUSHU2
U+122CF (74447) Assyrian cuneiform U122CF MesZL 369.svg 𒋏 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES LUL
U+122D0 (74448) Assyrian cuneiform U122D0 MesZL 365.svg 𒋐 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES MUG
U+122D1 (74449) Assyrian cuneiform U122D1 MesZL 374.svg 𒋑 CUNEIFORM SIGN SHIM TIMES SAL
U+122D2 (74450) Assyrian cuneiform U122D2 MesZL 162.svg 𒋒 CUNEIFORM SIGN SHINIG
U+122D3 (74451) Assyrian cuneiform U122D3 or U12262 MesZL 115.svg 𒋓 CUNEIFORM SIGN SHIR
U+122D4 (74452) Assyrian cuneiform U122D4 MesZL 116.svg 𒋔 CUNEIFORM SIGN SHIR TENU
Tên chính xác: CUNEIFORM SIGN NU11 TENU
U+122D5 (74453) 𒋕 CUNEIFORM SIGN SHIR OVER SHIR BUR OVER BUR
Tên chính xác: CUNEIFORM SIGN NU11 OVER NU11 BUR OVER BUR
U+122D6 (74454) Assyrian cuneiform U120B7 MesZL 387 or U122D6 MesZL 388.svg 𒋖 CUNEIFORM SIGN SHITA
U+122D7 (74455) Assyrian cuneiform U122D7 MesZL 567.svg 𒋗 CUNEIFORM SIGN SHU
U+122D8 (74456) 𒋘 CUNEIFORM SIGN SHU OVER INVERTED SHU
U+122D9 (74457) Assyrian cuneiform U122D9 MesZL 869.svg 𒋙 CUNEIFORM SIGN SHU2
U+122DA (74458) Assyrian cuneiform U122DA MesZL 22 and MesZL 23.svg 𒋚 CUNEIFORM SIGN SHUBUR
U+122DB (74459) Assyrian cuneiform U122DB MesZL 181.svg 𒋛 CUNEIFORM SIGN SI
U+122DC (74460) Assyrian cuneiform U1206F MesZL 183 or U122DC MesZL 182.svg 𒋜 CUNEIFORM SIGN SI GUNU
U+122DD (74461) Assyrian cuneiform U122DD MesZL 881.svg 𒋝 CUNEIFORM SIGN SIG
U+122DE (74462) Assyrian cuneiform U122DE MesZL 905 or MesZL 906.svg 𒋞 CUNEIFORM SIGN SIG4
U+122DF (74463) Assyrian cuneiform U122DF MesZL 907.svg 𒋟 CUNEIFORM SIGN SIG4 OVER SIG4 SHU2
U+122E0 (74464) Assyrian cuneiform U122E0 MesZL 816.svg 𒋠 CUNEIFORM SIGN SIK2
U+122E1 (74465) Assyrian cuneiform U122E1 MesZL 99.svg 𒋡 CUNEIFORM SIGN SILA3
U+122E2 (74466) Assyrian cuneiform U122E2 MesZL 16.svg 𒋢 CUNEIFORM SIGN SU
U+122E3 (74467) Assyrian cuneiform U122E3 MesZL 16.svg 𒋣 CUNEIFORM SIGN SU OVER SU
U+122E4 (74468) Assyrian cuneiform U122E4 MesZL 584.svg 𒋤 CUNEIFORM SIGN SUD
U+122E5 (74469) Assyrian cuneiform U122E5 MesZL 139.svg 𒋥 CUNEIFORM SIGN SUD2
U+122E6 (74470) Assyrian cuneiform U122E6 MesZL 646.svg 𒋦 CUNEIFORM SIGN SUHUR
U+122E7 (74471) Assyrian cuneiform U12222 MesZL 270 or U122E7 MesZL 292.svg 𒋧 CUNEIFORM SIGN SUM
U+122E8 (74472) Assyrian cuneiform U122E8 MesZL 323.svg 𒋨 CUNEIFORM SIGN SUMASH
U+122E9 (74473) Assyrian cuneiform U122E9 MesZL 151.svg 𒋩 CUNEIFORM SIGN SUR
U+122EA (74474) Assyrian cuneiform U122EA MesZL 205.svg 𒋪 CUNEIFORM SIGN SUR9
U+122EB (74475) Assyrian cuneiform U122EB MesZL 248.svg 𒋫 CUNEIFORM SIGN TA
U+122EC (74476) Assyrian cuneiform U122EC MesZL 248.svg 𒋬 CUNEIFORM SIGN TA ASTERISK
U+122ED (74477) Assyrian cuneiform U122ED MesZL 170.svg 𒋭 CUNEIFORM SIGN TA TIMES HI
U+122EE (74478) Assyrian cuneiform U122EE MesZL 251.svg 𒋮 CUNEIFORM SIGN TA TIMES MI
U+122EF (74479) Assyrian cuneiform U122EF MesZL 249.svg 𒋯 CUNEIFORM SIGN TA GUNU
U+122F0 (74480) Assyrian cuneiform U122F0 MesZL 209.svg 𒋰 CUNEIFORM SIGN TAB
U+122F1 (74481) Assyrian cuneiform U122F1 MesZL 209.svg 𒋱 CUNEIFORM SIGN TAB OVER TAB NI OVER NI DISH OVER DISH
U+122F2 (74482) Assyrian cuneiform U122F2 MesZL 209.svg 𒋲 CUNEIFORM SIGN TAB SQUARED
U+122F3 (74483) Assyrian cuneiform U122F3 MesZL 221.svg 𒋳 CUNEIFORM SIGN TAG
U+122F4 (74484) 𒋴 CUNEIFORM SIGN TAG TIMES BI
U+122F5 (74485) Assyrian cuneiform U122F5 MesZL 221.svg 𒋵 CUNEIFORM SIGN TAG TIMES GUD
U+122F6 (74486) 𒋶 CUNEIFORM SIGN TAG TIMES SHE
U+122F7 (74487) Assyrian cuneiform U122F7 MesZL 221.svg 𒋷 CUNEIFORM SIGN TAG TIMES SHU
U+122F8 (74488) Assyrian cuneiform U122F8 MesZL 221.svg 𒋸 CUNEIFORM SIGN TAG TIMES TUG2
U+122F9 (74489) Assyrian cuneiform U122F9 MesZL 221.svg 𒋹 CUNEIFORM SIGN TAG TIMES UD
U+122FA (74490) Assyrian cuneiform U1226B MesZL 107 or U122FA MesZL 106.svg 𒋺 CUNEIFORM SIGN TAK4
U+122FB (74491) Assyrian cuneiform U122FB MesZL 9.svg 𒋻 CUNEIFORM SIGN TAR
U+122FC (74492) Assyrian cuneiform U122FC MesZL 589.svg 𒋼 CUNEIFORM SIGN TE
U+122FD (74493) Assyrian cuneiform U121AD MesZL 87 or U122FD MesZL 88 or U12305 MesZL 86.svg 𒋽 CUNEIFORM SIGN TE GUNU
U+122FE (74494) Assyrian cuneiform U122FE MesZL 118.svg 𒋾 CUNEIFORM SIGN TI
U+122FF (74495) Assyrian cuneiform U122FF MesZL 118.svg 𒋿 CUNEIFORM SIGN TI TENU
U+12300 (74496) Assyrian cuneiform U12041 or U12142 or U12300 or U12357 MesZL 113 or U12458 MesZL 114.svg 𒌀 CUNEIFORM SIGN TIL
U+12301 (74497) Assyrian cuneiform U12301 MesZL 587.svg 𒌁 CUNEIFORM SIGN TIR
U+12302 (74498) 𒌂 CUNEIFORM SIGN TIR TIMES TAK4
U+12303 (74499) Assyrian cuneiform U12303 MesZL 587.svg 𒌃 CUNEIFORM SIGN TIR OVER TIR
U+12304 (74500) Assyrian cuneiform U12304 MesZL 588.svg 𒌄 CUNEIFORM SIGN TIR OVER TIR GAD OVER GAD GAR OVER GAR
U+12305 (74501) Assyrian cuneiform U121AD MesZL 87 or U122FD MesZL 88 or U12305 MesZL 86.svg 𒌅 CUNEIFORM SIGN TU
U+12306 (74502) Assyrian cuneiform U120A0 or U12365 MesZL 810 or U121AA or U12089 MesZL 808 or U12306 or U12247 MesZL 809 and MesZL 811.svg 𒌆 CUNEIFORM SIGN TUG2
U+12307 (74503) Assyrian cuneiform U12307 MesZL 827.svg 𒌇 CUNEIFORM SIGN TUK
U+12308 (74504) Assyrian cuneiform U12308 MesZL 354.svg 𒌈 CUNEIFORM SIGN TUM
U+12309 (74505) Assyrian cuneiform U12309 MesZL 255.svg 𒌉 CUNEIFORM SIGN TUR
U+1230A (74506) Assyrian cuneiform U1230A MesZL 257.svg 𒌊 CUNEIFORM SIGN TUR OVER TUR ZA OVER ZA
U+1230B (74507) Assyrian cuneiform U1230B MesZL 661.svg 𒌋 CUNEIFORM SIGN U
U+1230C (74508) Assyrian cuneiform U1230C MesZL 698.svg 𒌌 CUNEIFORM SIGN U GUD
U+1230D (74509) Assyrian cuneiform U1230D MesZL 711.svg 𒌍 CUNEIFORM SIGN U U U
U+1230E (74510) Assyrian cuneiform U1230E MesZL 588.svg 𒌎 CUNEIFORM SIGN U OVER U PA OVER PA GAR OVER GAR
U+1230F (74511) Assyrian cuneiform U1230F MesZL 588.svg 𒌏 CUNEIFORM SIGN U OVER U SUR OVER SUR
U+12310 (74512) Assyrian cuneiform U12310 MesZL 713.svg 𒌐 CUNEIFORM SIGN U OVER U U REVERSED OVER U REVERSED
U+12311 (74513) Assyrian cuneiform U12311 MesZL 490.svg 𒌑 CUNEIFORM SIGN U2
U+12312 (74514) Assyrian cuneiform U12312 MesZL 504.svg 𒌒 CUNEIFORM SIGN UB
U+12313 (74515) Assyrian cuneiform U12313 MesZL 596.svg 𒌓 CUNEIFORM SIGN UD
U+12314 (74516) Assyrian cuneiform U12314 MesZL 611.svg 𒌔 CUNEIFORM SIGN UD KUSHU2
U+12315 (74517) 𒌕 CUNEIFORM SIGN UD TIMES BAD
U+12316 (74518) Assyrian cuneiform U12316 MesZL 597.svg 𒌖 CUNEIFORM SIGN UD TIMES MI
U+12317 (74519) Assyrian cuneiform U12317 or U1231A MesZL 20.svg 𒌗 CUNEIFORM SIGN UD TIMES U PLUS U PLUS U
U+12318 (74520) Assyrian cuneiform U12318 MesZL 545.svg 𒌘 CUNEIFORM SIGN UD TIMES U PLUS U PLUS U GUNU
U+12319 (74521) Assyrian cuneiform U12319 MesZL 542.svg 𒌙 CUNEIFORM SIGN UD GUNU
U+1231A (74522) Assyrian cuneiform U12317 or U1231A MesZL 20.svg 𒌚 CUNEIFORM SIGN UD SHESHIG
U+1231B (74523) Assyrian cuneiform U1231B MesZL 21.svg 𒌛 CUNEIFORM SIGN UD SHESHIG TIMES BAD
U+1231C (74524) Assyrian cuneiform U1231C MesZL 833.svg 𒌜 CUNEIFORM SIGN UDUG
U+1231D (74525) Assyrian cuneiform U1231D MesZL 238.svg 𒌝 CUNEIFORM SIGN UM
U+1231E (74526) 𒌞 CUNEIFORM SIGN UM TIMES LAGAB
U+1231F (74527) Assyrian cuneiform U1231F MesZL 241.svg 𒌟 CUNEIFORM SIGN UM TIMES ME PLUS DA
U+12320 (74528) 𒌠 CUNEIFORM SIGN UM TIMES SHA3
U+12321 (74529) Assyrian cuneiform U12321 MesZL 239.svg 𒌡 CUNEIFORM SIGN UM TIMES U
U+12322 (74530) Assyrian cuneiform U12322 MesZL 160.svg 𒌢 CUNEIFORM SIGN UMBIN
U+12323 (74531) Assyrian cuneiform U12323 MesZL 547.svg 𒌣 CUNEIFORM SIGN UMUM
U+12324 (74532) Assyrian cuneiform U12324 MesZL 547.svg 𒌤 CUNEIFORM SIGN UMUM TIMES KASKAL
U+12325 (74533) Assyrian cuneiform U12325 MesZL 547.svg 𒌥 CUNEIFORM SIGN UMUM TIMES PA
U+12326 (74534) Assyrian cuneiform U12326 MesZL 500 or U12327 MesZL 501.svg 𒌦 CUNEIFORM SIGN UN
U+12327 (74535) Assyrian cuneiform U12326 MesZL 500 or U12327 MesZL 501.svg 𒌧 CUNEIFORM SIGN UN GUNU
U+12328 (74536) Assyrian cuneiform U12328 MesZL 828.svg 𒌨 CUNEIFORM SIGN UR
U+12329 (74537) Assyrian cuneiform U12329 MesZL 828.svg 𒌩 CUNEIFORM SIGN UR CROSSING UR
U+1232A (74538) Assyrian cuneiform U1232A MesZL 829.svg 𒌪 CUNEIFORM SIGN UR SHESHIG
U+1232B (74539) Assyrian cuneiform U1232B MesZL 341.svg 𒌫 CUNEIFORM SIGN UR2
U+1232C (74540) Assyrian cuneiform U1232C MesZL 346.svg 𒌬 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES A PLUS HA
U+1232D (74541) 𒌭 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES A PLUS NA
U+1232E (74542) Assyrian cuneiform U1232E MesZL 343.svg 𒌮 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES AL
U+1232F (74543) Assyrian cuneiform U1232F MesZL 347.svg 𒌯 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES HA
U+12330 (74544) Assyrian cuneiform U12330 MesZL 342.svg 𒌰 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES NUN
U+12331 (74545) Assyrian cuneiform U12331 MesZL 344.svg 𒌱 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES U2
U+12332 (74546) Assyrian cuneiform U12332 MesZL 345.svg 𒌲 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES U2 PLUS ASH
U+12333 (74547) 𒌳 CUNEIFORM SIGN UR2 TIMES U2 PLUS BI
U+12334 (74548) Assyrian cuneiform U12334 MesZL 835.svg 𒌴 CUNEIFORM SIGN UR4
U+12335 (74549) Assyrian cuneiform U12335 MesZL 574.svg 𒌵 CUNEIFORM SIGN URI
U+12336 (74550) Assyrian cuneiform U122C0 or U12336 MesZL 535.svg 𒌶 CUNEIFORM SIGN URI3
U+12337 (74551) Assyrian cuneiform U12337 MesZL 71.svg 𒌷 CUNEIFORM SIGN URU
U+12338 (74552) Assyrian cuneiform U12338 MesZL 81.svg 𒌸 CUNEIFORM SIGN URU TIMES A
U+12339 (74553) 𒌹 CUNEIFORM SIGN URU TIMES ASHGAB
U+1233A (74554) Assyrian cuneiform U1233A MesZL 73.svg 𒌺 CUNEIFORM SIGN URU TIMES BAR
U+1233B (74555) 𒌻 CUNEIFORM SIGN URU TIMES DUN
U+1233C (74556) Assyrian cuneiform U1233C MesZL 76.svg 𒌼 CUNEIFORM SIGN URU TIMES GA
U+1233D (74557) 𒌽 CUNEIFORM SIGN URU TIMES GAL
U+1233E (74558) Assyrian cuneiform U1233E MesZL 74.svg 𒌾 CUNEIFORM SIGN URU TIMES GAN2 TENU
U+1233F (74559) Assyrian cuneiform U1233F MesZL 83.svg 𒌿 CUNEIFORM SIGN URU TIMES GAR
U+12340 (74560) Assyrian cuneiform U12340 MesZL 84.svg 𒍀 CUNEIFORM SIGN URU TIMES GU
U+12341 (74561) Assyrian cuneiform U12341 MesZL 82.svg 𒍁 CUNEIFORM SIGN URU TIMES HA
U+12342 (74562) Assyrian cuneiform U12342 MesZL 79.svg 𒍂 CUNEIFORM SIGN URU TIMES IGI
U+12343 (74563) 𒍃 CUNEIFORM SIGN URU TIMES IM
U+12344 (74564) 𒍄 CUNEIFORM SIGN URU TIMES ISH
U+12345 (74565) 𒍅 CUNEIFORM SIGN URU TIMES KI
U+12346 (74566) 𒍆 CUNEIFORM SIGN URU TIMES LUM
U+12347 (74567) Assyrian cuneiform U12347 MesZL 80.svg 𒍇 CUNEIFORM SIGN URU TIMES MIN
U+12348 (74568) 𒍈 CUNEIFORM SIGN URU TIMES PA
U+12349 (74569) 𒍉 CUNEIFORM SIGN URU TIMES SHE
U+1234A (74570) 𒍊 CUNEIFORM SIGN URU TIMES SIG4
U+1234B (74571) Assyrian cuneiform U1234B MesZL 72.svg 𒍋 CUNEIFORM SIGN URU TIMES TU
U+1234C (74572) Assyrian cuneiform U1234C MesZL 78.svg 𒍌 CUNEIFORM SIGN URU TIMES U PLUS GUD
U+1234D (74573) Assyrian cuneiform U1234D MesZL 77.svg 𒍍 CUNEIFORM SIGN URU TIMES UD
U+1234E (74574) Assyrian cuneiform U1234E MesZL 75.svg 𒍎 CUNEIFORM SIGN URU TIMES URUDA
U+1234F (74575) Assyrian cuneiform U1234F MesZL 230 and MesZL 231.svg 𒍏 CUNEIFORM SIGN URUDA
U+12350 (74576) Assyrian cuneiform U12350 MesZL 239.svg 𒍐 CUNEIFORM SIGN URUDA TIMES U
U+12351 (74577) Assyrian cuneiform U12351 MesZL 381.svg 𒍑 CUNEIFORM SIGN USH
U+12352 (74578) Assyrian cuneiform U12352 MesZL 384.svg 𒍒 CUNEIFORM SIGN USH TIMES A
U+12353 (74579) Assyrian cuneiform U12353 MesZL 383.svg 𒍓 CUNEIFORM SIGN USH TIMES KU
U+12354 (74580) 𒍔 CUNEIFORM SIGN USH TIMES KUR
U+12355 (74581) Assyrian cuneiform U12355 MesZL 382.svg 𒍕 CUNEIFORM SIGN USH TIMES TAK4
U+12356 (74582) 𒍖 CUNEIFORM SIGN USHX
U+12357 (74583) Assyrian cuneiform U12041 or U12142 or U12300 or U12357 MesZL 113 or U12458 MesZL 114.svg 𒍗 CUNEIFORM SIGN USH2
U+12358 (74584) 𒍘 CUNEIFORM SIGN USHUMX
U+12359 (74585) Assyrian cuneiform U12359 MesZL 92 or MesZL 585.svg 𒍙 CUNEIFORM SIGN UTUKI
U+1235A (74586) Assyrian cuneiform U1235A MesZL 203.svg 𒍚 CUNEIFORM SIGN UZ3
U+1235B (74587) Assyrian cuneiform U1235B MesZL 204.svg 𒍛 CUNEIFORM SIGN UZ3 TIMES KASKAL
U+1235C (74588) Assyrian cuneiform U1235C MesZL 311.svg 𒍜 CUNEIFORM SIGN UZU
U+1235D (74589) Assyrian cuneiform U1235D MesZL 851 or U12409 MesZL 852 or MesZL 853.svg 𒍝 CUNEIFORM SIGN ZA
U+1235E (74590) Assyrian cuneiform U1235E MesZL 854.svg 𒍞 CUNEIFORM SIGN ZA TENU
U+1235F (74591) Assyrian cuneiform U1235F MesZL 855.svg 𒍟 CUNEIFORM SIGN ZA SQUARED TIMES KUR
U+12360 (74592) Assyrian cuneiform U12360 MesZL 540.svg 𒍠 CUNEIFORM SIGN ZAG
U+12361 (74593) 𒍡 CUNEIFORM SIGN ZAMX
U+12362 (74594) Assyrian cuneiform U12362 MesZL 259.svg 𒍢 CUNEIFORM SIGN ZE2
U+12363 (74595) Assyrian cuneiform U12363 MesZL 140.svg 𒍣 CUNEIFORM SIGN ZI
U+12364 (74596) Assyrian cuneiform U12364 MesZL 101.svg 𒍤 CUNEIFORM SIGN ZI OVER ZI
U+12365 (74597) Assyrian cuneiform U120A0 or U12365 MesZL 810 or U121AA or U12089 MesZL 808 or U12306 or U12247 MesZL 809 and MesZL 811.svg 𒍥 CUNEIFORM SIGN ZI3
U+12366 (74598) Assyrian cuneiform U12366 MesZL 628.svg 𒍦 CUNEIFORM SIGN ZIB
U+12367 (74599) Assyrian cuneiform U12367 MesZL 628.svg 𒍧 CUNEIFORM SIGN ZIB KABA TENU
U+12368 (74600) Assyrian cuneiform U12368 MesZL 336.svg 𒍨 CUNEIFORM SIGN ZIG
U+12369 (74601) Assyrian cuneiform U1203E or U12369 MesZL 548 or U12451 MesZL 549.svg 𒍩 CUNEIFORM SIGN ZIZ2
U+1236A (74602) Assyrian cuneiform U1236A MesZL 15.svg 𒍪 CUNEIFORM SIGN ZU
U+1236B (74603) Assyrian cuneiform U12259 or U1236B MesZL 324.svg 𒍫 CUNEIFORM SIGN ZU5
U+1236C (74604) Assyrian cuneiform U1236C MesZL 324.svg 𒍬 CUNEIFORM SIGN ZU5 TIMES A
U+1236D (74605) Assyrian cuneiform U1236D MesZL 648.svg 𒍭 CUNEIFORM SIGN ZUBUR
U+1236E (74606) Assyrian cuneiform U1236E MesZL 884.svg 𒍮 CUNEIFORM SIGN ZUM
U+1236F (74607) 𒍯 CUNEIFORM SIGN KAP ELAMITE
U+12370 (74608) 𒍰 CUNEIFORM SIGN AB TIMES NUN
U+12371 (74609) 𒍱 CUNEIFORM SIGN AB2 TIMES A
U+12372 (74610) 𒍲 CUNEIFORM SIGN AMAR TIMES KUG
U+12373 (74611) 𒍳 CUNEIFORM SIGN DAG KISIM5 TIMES U2 PLUS MASH
U+12374 (74612) 𒍴 CUNEIFORM SIGN DAG3
U+12375 (74613) 𒍵 CUNEIFORM SIGN DISH PLUS SHU
U+12376 (74614) 𒍶 CUNEIFORM SIGN DUB TIMES SHE
U+12377 (74615) 𒍷 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES GUD
U+12378 (74616) 𒍸 CUNEIFORM SIGN EZEN TIMES SHE
U+12379 (74617) 𒍹 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES AN PLUS KAK PLUS A
U+1237A (74618) 𒍺 CUNEIFORM SIGN GA2 TIMES ASH2
U+1237B (74619) 𒍻 CUNEIFORM SIGN GE22
U+1237C (74620) 𒍼 CUNEIFORM SIGN GIG
U+1237D (74621) 𒍽 CUNEIFORM SIGN HUSH
U+1237E (74622) 𒍾 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ANSHE
U+1237F (74623) 𒍿 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ASH3
U+12380 (74624) 𒎀 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GISH
U+12381 (74625) 𒎁 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GUD
U+12382 (74626) 𒎂 CUNEIFORM SIGN KA TIMES HI TIMES ASH2
U+12383 (74627) 𒎃 CUNEIFORM SIGN KA TIMES LUM
U+12384 (74628) 𒎄 CUNEIFORM SIGN KA TIMES PA
U+12385 (74629) 𒎅 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHUL
U+12386 (74630) 𒎆 CUNEIFORM SIGN KA TIMES TU
U+12387 (74631) 𒎇 CUNEIFORM SIGN KA TIMES UR2
U+12388 (74632) 𒎈 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GI
U+12389 (74633) 𒎉 CUNEIFORM SIGN LU2 SHESHIG TIMES BAD
U+1238A (74634) 𒎊 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES ESH2 PLUS LAL
U+1238B (74635) 𒎋 CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES SHU
U+1238C (74636) 𒎌 CUNEIFORM SIGN MESH
U+1238D (74637) 𒎍 CUNEIFORM SIGN MUSH3 TIMES ZA
U+1238E (74638) 𒎎 CUNEIFORM SIGN NA4
U+1238F (74639) 𒎏 CUNEIFORM SIGN NIN
U+12390 (74640) 𒎐 CUNEIFORM SIGN NIN9
U+12391 (74641) 𒎑 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES BAL
U+12392 (74642) 𒎒 CUNEIFORM SIGN NINDA2 TIMES GI
U+12393 (74643) 𒎓 CUNEIFORM SIGN NU11 ROTATED NINETY DEGREES
U+12394 (74644) 𒎔 CUNEIFORM SIGN PESH2 ASTERISK
U+12395 (74645) 𒎕 CUNEIFORM SIGN PIR2
U+12396 (74646) 𒎖 CUNEIFORM SIGN SAG TIMES IGI GUNU
U+12397 (74647) 𒎗 CUNEIFORM SIGN TI2
U+12398 (74648) 𒎘 CUNEIFORM SIGN UM TIMES ME
U+12399 (74649) 𒎙 CUNEIFORM SIGN U U